Czechia camp 2022 – Letní škola 2022


Naší největší letní akcí moderního sportovního karate je Letní škola – Czechia Camp 2022. Již potřetí za sebou byla místem konání Polička (okres Svitavy) a to ve dnech 2. až 9. července 2022. Akce se účastnilo 13 Instruktorů – mistrovských pasů a celé soustředění se odvíjelo pod dohledem koordinátora pro ČR Miroslava Zezulky, VI. Dan.

V den příjezdu jsme pozdě odpoledne absolvovali prvý trénink, na jehož začátku jsme obdrželi upřesňující informace o celé akci. Obsahem tréninku byly základní principy pohybu, švihy a biče, které pak využíváme v technikách karate. Z pohledu sportovní teorie se jedná o pohybové vzorce, akceleraci, pohybovou koordinaci a další faktory sportovního výkonu. To bylo důležité zvláště pro nové členy a nízké pasy, ale i pokročilejší karatisté uvítali možnost procvičit si základní cviky. Po tomto úvodním tréninku následovala společná večeře a rozproudily se přátelské diskuse.

Ranní tréninky začínaly v 6:30 na venkovním hřišti. V prvé části jsme se náležitě zahřáli a rozcvičili, následovalo krátké procvičení forem (sestav). Tím jsme se dostali do správného pracovního tempa, abychom mohli přejít na rychlostní cviky. Trénovali jsme rychlost frekvence, rychlost akcelerace (zrychlení) a rychlost změny směru pohybu. Zapojovali jsme celé tělo se zaměřením na ruce a nohy.

Následovaly vybrané přípravné cviky Emeskai, které jsou koncipovány koordinačně pro sportovní přípravku a pro pokročilejší jako cviky pro trénink výbušné síly, rychlosti akcelerace a reakční rychlosti (postřeh). Byly vybrány cviky zaměřené právě na ty techniky karate, do nichž jsme postupně přešli. Zbytek tréninku tedy již byl zaměřen čistě na techniku karate.

Počasí nám přálo, takže do prvé části testovní praxe (turnaje) jsme trénovali venku. V den turnaje, kdy jsme byli v tělocvičně se vypršelo a další ranní tréninky již probíhaly opět venku.

Po ranních trénincích nás za odměnu čekala v 8:30 snídaně.

Polední tréninky začínaly již v 11:00 a končily ve 13:00. Obsahově byly koncipovány podobně jako ranní tréninky, jen jsme mohli lépe využít rovného povrchu. Vždy byli karatisté rozděleni do skupin podle barev pasů a podle jejich technicko-taktické vyspělosti se jim věnoval některý z mistrů – Instruktorů. A pochopitelně, čím vyšší stupeň pásu, tím náročnější provedení techniky karate. Všichni jsme se posouvali dále.

Následoval zasloužený oběd a pak volné odpoledne se zmrzlinou, koupalištěm nebo prostě jen tak ven.

Večerní trénink byl pravidelně od 16:00 do 18:30 a byl zaměřen pro vysoké pásy s náročnějším tréninkovým obsahem. Byl jsem mile překvapen kolik nižších a nízkých pasů se účastnilo, snažilo se a vydrželo 😊. A to i následující dny. Oranžové pásy dokonce již druhý den vyjádřily touhu trénovat ve dvojicích s vysokými pásy, což bylo pro ně o to náročnější. Ale tréninkové zážitky rozhodně stály z to, takže jsme jim rádi vyhověli 😊.
Po takto zakončeném náročném tréninkovém dni všichni uvítali vydatnou večeři, při níž se vždy rozproudily diskuse nad proběhlým dnem.

Takto jsme měli nastavený tréninkový režim s tím, že ve středu proběhla prvá část turnaje. Zde zelené a vyšší pásy nastupovaly nyní pouze v soutěži forem. Oranžové a nižší pasy nastupovaly v soutěži forem a sparingových bojích. Odpoledne jsme měli v plánu výlet, ale vzhledem k deštivému počasí jsme aždý po svém udělali odpočinkové odpoledne😊.

Druhá část turnaje proběhla v sobotu, kdy byl turnaj zelených a vyšších pasů. Zde se v soutěži forem nastupovalo standardně po setech a následoval plný sportovní boj. Cvičebně si ve formách zasoutěžily ještě jednou nižší pásy.

V úterý ještě proběhl trenérský seminář, jehož prvá část byla určena všem a druhá část již pouze pro trenéry. Obsahem byly typy jednotlivých tréninků a jejich souvislosti. Větší zaměření bylo na mentální trénink a na jeho závěr jsme si vyzkoušeli i relaxaci s vizualizací.

Po skončení celého turnaje v sobotu následovalo předávání vybojovaných diplomů a následně pak udělování vyšších technicko-taktických stupňů. Členům dětské přípravky byly udělovány barevné proužky.

Po závěrečném ukončení celé akce a pozdravu již následovalo volné odpoledne ve znamení odjezdu domů.

Blahopřejeme všem a moc těšíme na příště.