Zásady ochrany osobních údajů


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

Jste informováni o níže uvedených skutečnostech v souvislosti s využíváním služeb
Asociace Moderního Sportovního Karate – Česká republika, z.s.
(dále jen „Správce“)

Správce osobních údajů

Asociace Moderního Sportovního Karate – Česká republika, z.s. (dále jen MSKA-CZ), se sídlem Konečná 716, Krmelín, PSČ 739 24, IČO: 26541939, E-mail: koordinator@emeskai.cz

Nakládání s osobními údaji

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožňujeme a budeme vám vycházet vstříc v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Vaše práva a možnosti

 • V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z nich využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktních údajů. 
 • Máte právo na informace, které je plněno již tímto dokumentem se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Můžete nás kdykoli vyzvat a my vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení. Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování, např. odhlášením ze zasílání bulletinu/newsletteru a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články o akcích, výsledcích soutěží apod. vám zasíláme pouze, pokud jste se k jejich odběru přihlásili v přihlášce do oddílu nebo přes webové stránky. V obou případech můžete kdykoliv ukončit odběr e-mailových newsletterů přes odhlašovací odkaz v patičce kteréhokoliv zaslaného e-mailu.
 • Máte právo kdykoliv odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení.
 • Máte právo na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému.
 • Právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení. Předáme Váš požadavek na výmaz také nadřazené sportovní asociaci/ svazu.
  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom si mohli vše vyjasnit nebo případné pochybení napravit.
 • Mlčenlivost. Všechny osoby, které budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s vámi.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Evidence karatistické základny

Jméno, příjmení, titul, rodné číslo a z něj odvozené údaje, telefon, e-mail.
U neplnoletých karatistů evidujeme u zákonných zástupců jméno, příjmení, telefon a e-mail.

Základní údaje využíváme k vlastní evidenci karatistů. Telefon využíváme pro operativní komunikaci, typicky pro nahlášení absence na akci/ soutěži, přihlášení na akci po termínu, upřesňování dopravy na akci, zodpovídání dotazů… E-mail využíváme k informování o blížících se akcích, termínech přihlášek, informacích o dosažených úspěších, zodpovídaní dotazů…  

 • Přihlašování na cvičebně-výukové akce karate, soutěže, turnaje a podobné akce.

Jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, kontaktní osoba a kontaktní telefon, datum platnosti zdravotní prohlídky.

Základní údaje jsou běžně vyžadovány, aby se vědělo kdo soutěží, v jaké kategorii a jak se umístil…
Kontaktní osoba a kontaktní telefon nám slouží pro případ nouze, kdy potřebujeme sdělit závažnou informaci (úraz, nemoc…) zákonnému zástupci či osobě blízké. Platnost zdravotní prohlídky vyžaduje zákon.

 • Licence

Jméno, příjmení, titul, rodné číslo a z něj odvozené údaje, datum narození, místo narození, e-mail.

Tyto osobní údaje zpracováváme pro evidenci karatistů, kteří dosáhli různých trenérských úrovní v rámci naší karate školy, abychom jim mohli příslušnou licenci vystavit.
Dále tyto údaje vyžadují také externí subjekty akreditované ministerstvem školství pro studium na trenéra licencí A (I. třídy) a B (II. třídy), pedagogické minimum apod. Navíc tyto subjekty aktuálně vyžadují ještě tyto údaje: Adresa, telefon, povolání, nejvyšší dosažené vzdělání a školu, na níž jste nejvyššího vzdělání dosáhli, včetně studijního oboru. Podle úrovně vzdělání/ oboru totiž zákon vyžaduje určitý rozsah školení pro získání patřičné licence. V případě firmy ještě IČO a DIČ kvůli fakturačním údajům.

 • Informační bulletin (newsletter)

Jméno, příjmení, titul, fotografie, e-mail.

Fotografie dokumentují atmosféru akce, úspěchy či výkony konkrétních karatistů, dokládají účast lidí na akci kvůli sponzorům, prezentují výsledky apod. E-mail potřebujeme, abychom vám mohli bulletin vůbec zaslat. V e-mailu informačního bulletinu evidujeme, zda se na odkaz kliklo, tzn. kolik odběratelů jej skutečně čte. 

 • Webové stránky, sociální sítě

Jméno, příjmení, titul, fotografie, videa.

Tyto údaje používáme k informačním a propagačním účelům. Informace o účasti karatistů na dané akci, o jejich výkonech, umístění, o celém průběhu akce…

Zpracováváme ještě údaje o návštěvách našich webových stránek. Jedná se o IP adresu, typ webového prohlížeče, sledovanost webových stránek, počet stažení nabízených souborů, email z webového formuláře. To vše z důvodů zpětné vazby, statistik a optimalizace webových stránek. E-mail z webového formuláře potřebujeme pro možnost odpovědět tazateli.

 • Přístup k osobním údajům

K vašim osobním údajům mají přístup tyto poučené subjekty:

 • Koordinátor MSKA-CZ.
 • Organizační tým akce/ soutěže v omezené míře. Pouze nezbytné údaje pro účast na akci a zpracování výstupů z ní (umístění, dosažený stupeň výkonnosti…).
 •  Nadřazená asociace/ svaz v omezené míře. Pouze nezbytné údaje pro registraci technicko-taktické vyspělosti (stupeň pásu), úspěchy, licence…
 • Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data rovněž náležitě ochránit. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: WEDOS Internet, a.s., Facebook, YouTube.