Jak trénujeme?


Direktní metodika tréninku

Direktní metodika tréninku vychází ze sportovního cíle karate, tj. způsobilosti pro sportovní boj. Trénujeme podle přirozeného pohybového schématu, který používají všichni špičkoví bojovníci. Metodika je názorná a logická bez složitých orientálních názvů a proto snadno pochopitelná a dostupná i našim nejmladším členům. Je sestavena tak, aby energie a čas byly co nejsmyslněji vynaloženy.

Jak trénujeme?

V jednotlivých oddílech budete trénovat několikrát týdně, zpravidla po 2 hodinách. Náplň tréninků vychází z celoročního plánu, který je sladěn s našim celostátním a mezinárodním plánem akcí. Každý člen tak může bez problému navázat na svůj trénink v jiném oddíle naší republiky nebo v zahraničí. Dnes často mladí lidé jezdí studovat do zahraničí nebo jen přejdou do jiného města na školu nebo do zaměstnání. I v případě, že jsou jen na několikatýdenním školení či brigádě, mohou pokračovat ve svém tréninku. Kromě technik sportovního karate, které tvoří jádro každého tréninku, natrénujete rovněž přehozy, pády a základy akrobacie. Trénink vždy začnete řádnou rozcvičkou a zakončíte posilovacími a uvolňovacími cviky. Pro trénink máte k dispozici potřebné vybavení, jako jsou lapy, terčovnice, boxovací pytle atd.

Semináře

Důležitou součástí tréninku MSK jsou semináře, realizované jako aktivní testovní školení. Zde bojovníci získávají další praktické poznatky a zkušenosti, skládají zkoušky na vyšší technické stupně a ověřují své dovednosti v praxi na testovních turnajích.

Zkouška na vyšší technický stupeň (pás) se skládá z předvedení příslušných technik karate, ze cvičení forem, sparinku (lehčí forma boje), sportovního boje, přerážecích technik a dalších. S postupným vývojem a vyšším technickým stupněm se naučíte i mnohé další dovednosti, které následně velmi dobře využijete v každodenním životě.
Více o typech seminářů zde.

Užitek a smysl MSK

MSK je nejen bojový sport, ale i účinný způsob sebeobrany – prostředek jak ochráníte zdraví, život a majetek vlastní i ostatních. MSK tedy jako takové vyžaduje vysoký stupeň koordinace těla, sebekontrolu, bojové zkušenosti a sebevědomí. To vše v průběhu tréninku získáte a rozvinete! Naučíte se sebekontrole, skvěle ovládat své tělo, naučíte se bojovat a zvýšíte si sebevědomí. Pak budete vyhrávat sportovní bojové zápasy a stanete se šampiónem, trenérem či soudcem. Také budete umět správně reagovat v kritických životních situacích, v nichž je nutné si zachovat chladnou hlavu a v případě nutnosti se i účinně bránit.

Tréninková cesta

K získání schopnosti účinně bojovat, sebevědomí atd. je samozřejmě zapotřebí nějaký čas a nasazení, které se vám však velmi vyplatí! Poctivé trénování obnáší cvičení alespoň dvakrát týdně. Na tréninku se učíte od začátku postupně vše to, co se v boji používá. Nejdříve zvládnete celý repertoár bojových akcí v jejich sportovních a následně i sebeobranných formách. V MSK se učíte podle následujících didaktických principů:

  • od známého k neznámému
  • od jednoduchého ke složitějšímu
  • od všeobecně použitelného ke specifickému
  • od očekávaného k nejistému
  • technické a taktické základy

K trénování techniky přibývá již po krátkém čase trénink taktických základů boje. Cviky se stávají složitějšími, přibývá nejistoty a pouhé mechanické aplikování naučené techniky již nestačí. Žáci jsou systematicky vedeni ke stále technicky a hlavně takticky složitějším situacím, až se dostanou k plnému sportovnímu boji, kde taktika hraje zásadní úlohu. Bez dokonale zvládnuté taktiky boje nelze vítězit.

Úvod do sportovního boje

S prvým žlutým pásem, kterého dosáhne adept při pravidelném poctivém tréninku za 4 měsíce, se již může účastnit sparinku (jednoduchá forma boje). Od vyšších stupňů je pak účast ve sparinku povinná, neboť se stává součástí zkoušky na další pás. Účast v boji umožňuje zjistit technicko-taktickou vyspělost jedince a spolehlivě mu ukáže, kde jsou jeho slabiny a na co je potřeba se v tréninku více zaměřit. Od zeleného pásu již přichází sportovní boj, kde už je oproti sparinku méně zakázáno a více dovoleno. Závodník, který se účastní sparinku a později sportovního boje, získává výbornou průpravu pro reálné sebeobranné situace. Postupem času se hromadí nejen bojové zkušenosti, ale i pro boj tolik nezbytná sebedůvěra.