Kniha MSK


české vydání 1992, sportovní vydavatelství Lupa Svitavy, IBSN 80-90145-0

České vydání 1992, vydavatelství Lupa Svitavy, IBSN 80-90145-0

Kniha Moderní sportovní karate, jejímž autorem je Prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan, podává zprávu o jeho mnohaletém mezinárodně založeném výzkumném a vývojovém projektu Racionalizace v karate. Ne náhodou je pokládána za vůbec nejlepší a nejlogičtější ukázku sportovního karate (viz. recenze knihy níže). Všichni začátečníci i zkušení karate sportovci a trenéři, bez ohledu na styl, kteří se neuzavírají racionálnímu pozorování, naleznou v ní cenná vysvětlení a podněty pro smysluplnější utváření svého tréninku.

Pomocí více jak 320 fotografií, spousty náčrtů, tabulek a podrobných popisů v této knize vylepší každý bojovník snadno kvalitu svých bojových technik, naučí se nové a získá taktéž velké množství technicko-taktických informací o průběhu vlastního boje. Kniha je dodatečně doplněna řadou středověkých kreseb, ze kterých je zřejmé, že i v Evropě má karate hluboké kořeny.

Byla přeložena do mnoha světových jazyků a v některých zemích pak vyvolala značný ohlas. Především díky direktní metodě výuky sportovního karate a ukázkám neznámých obrázků z antiky a středověku se zobrazením bojových scén, které dnes známe z karate.

Kniha poprvé vyšla v roce 1989 v Německu v Universitní verzi. Druhého vydání se dočkala už i ve Slovinštině, Angličtině, Češtině a Albánštině. Pracuje se však i na překladech do Francoužtiny, Finštiny, Arabštiny a dalších jazyků.

 

3. německé vydání 2002

3. německé vydání 2002

2. anglické vydání 2001

2. angl. vydání 2001

1. anglické vydání 1997

1. anglické vydání 1997

2 německé vydani 1997

2 německé vydani 1997

1. albánské vydání 1996

1. albánské vydání 1996

1. slovinské vydání 1994

1. slovinské vydání 1994

1. české vydání 1992

1. české vydání 1992

1. německé vydání 1989

1. německé vydání 1989

Recenze ke knize MSK

Tato kniha nepřehlédnutelně vystupuje z řady normálních knih o karate, neboť její obsah není orientován na učební struktury Japonska. Prof. Dr. Jakhel v ní podnikl zdařilý pokus, který měl být proveden již dávno, a to přistoupit k analýze toho, co má být v karate zprostředkováno pro západní svět s jeho západní logikou. To lze velmi přivítat, neboť proces učení je rychlejší a efektivnější, jelikož se forma podání vztahuje k nám vlastnímu způsobu myšlení a učení.

V jiných knihách se často zastoupená forma podání orientuje na japonskou filozofii karate a tím neodpovídá analytickému způsobu myšlení Evropana. Analytické formě zvolené Prof. Dr. Jakhelem by měla být dávána přednost, aby mohlo být dosaženo emancipace Evropy od Japonska a dosaženo skutečných evropských výkonnostních hranic ve sportovním karate. Určitý druh sportu musí být zkoumán ve všech rovinách, aby mohl být proveden vědecký rozbor, který může být použit pro analytickou kontrolu učebních metod. Jen tak je možné přenést zkušenosti z jiných oblastí sportu, jak se to zde již provádí, do karate a optimálně podporovat výkony sportovců. Tak se vytvoří pro sportovní karate široká základna, na které již není nutné potýkat se s Japonskou kulturou, abychom se mohli karate naučit. Vlastní kulturní kořeny jsou jako základ postačující.

Dr. Elke von Oehsen (sportovní pedagog, 4. DAN karate wado-ryu) v režii HOCHSCHULSPORT (Vysokoškolský sport), Darmstadt, 12/90