MSK v sebeobraně


Využití sportovní techniky k sebeobraně

Myšlenka, že technika sportovního karate, co by technika s kontrolovaným impaktem, je nepoužitelná pro sebeobranu, je naprosto neopodstatněná a zavádějící. Veškerý repertoár sportovních technik (údery, kopy, podmety, seky, atd.) je velmi dobře použitelný v reálné situaci ochrany života a zdraví. Právě schopnost kontrolovat intenzitu a cíl zásahu, umožňuje karatistovi účinně aplikovat takovou techniku, která je úměrná intenzitě napadení, s ohledem na trestní právo.

Význam psychické síly

Je nutno si uvědomit, že nejenom na síle a tvrdosti technik závisí úspěch sebeobranné akce. V reálné sebeobranné situaci je naprosto zásadní psychická připravenost jedince konfrontovat se s danou situací. V případě rovnocenné fyzické připravenosti obou jedinců je právě psychická síla rozhodujícím aspektem v tom, kdo odejde jako vítěz.

Trénink sebeobrany proti napadení chladnými zbraněmi a předměty

Vyspělejší borci (po získání zeleného pásu) jsou v MSK školeni taktéž v použití rozličných zbraní (nunchaku, řetěz, krátká a dlouhá tyč, nůž, atd.) pro účely sebeobrany. Díky důkladné pohybové průpravě a vysokému stupni koordinace pohybů je výuka použití zmíněných zbraní pro zkušené karatisty zřejmá, logická a intuitivní. Záleží potom na každém jedinci, zda se bude tréninku použití určité zbraně nadále hlouběji věnovat a stane se jejím skutečným mistrem.