Historie MSK v ČR


Po “sametové” revoluci se v naší republice uskutečnilo několik cvičebních seminářů karate pod vedením šéf-instruktora EMESKAI Prof. Dr. Rudolfa Jakhela. Ohlas byl téměř okamžitý a následně vzniklo několik samostatných oddílů. S postupným vznikem dalších oddílů a rozvojem Moderního sportovního karate v naší vlasti vyvstala potřeba koordinace tréninků jednotlivých oddílů i cvičebně-výukových seminářů. Na popud EMESKAI vznikla 3. dubna 1992 Asociace moderního sportovního karate pro Českou republiku. Jejím úkolem v počátku bylo koordinovat veškerou činnost MSK (moderního sportovního karate) v České republice, postupně se zcela osamostatnila a funguje v úzké spolupráci s centrem MSKAI Luxemburg.

Během několika let došlo k zavedení mnoha podpůrných systémů. Jednalo se o databázový evidenční systém, sytém tutorů a instruktorů, systém metodiky tréninku v oddílech a na celostátních seminářích. Dále pak systém učebních programů oddílových tréninků, systém školení a výchovy trenérů a mnoha dalších. Zde je třeba podotknout, že mnohé z nich jsou dodnes raritou a většina organizací se potýká s problémy, které tyto naše systémy úspěšně vyřešily již před mnoha lety. Velkou výhodou v době zavádění těchto systémů bylo, že je interpretoval a ujasňoval nejvyšší představitel moderního sportovního karate v ČR, koordinátor Miroslav Zezulka, DiS., BBA, který byl školen a přímo v centru EMESKAI – Luxemburg samotným autorem Prof. Dr. Rudolfem Jakhelem. Máme tak zcela přesné, nezkreslené informace přímo od zdroje.

V současné době MSKA-CZ samostatně řídí veškerou činnost MSK v České republice. Podle každoročně vydaného kalendáře akcí pořádá tuzemské i zahraniční cvičebně-výukové akce, soutěže a tréninková setkání s autorem direktní metodiky Moderního sportovního karate Prof. Dr. Rudolfem Jakhelem, IX. Dan. Členové této organizace se úspěšně účastní evropských a světových pohárů karate, pravidelně se účastní zahraničních výukových akcí apod.