Informace


EMESKAI

ŠKOLA MODERNÍHO SPORTOVNÍHO KARATE 

Emeskai je fonetická verze zkratky MSKAI, což znamená Modern Sports Karate Associates International (Mezinárodní asociace moderního sportovního karate). To je úplný název mezinárodní sítě skupin karate, které kultivují karate společným, současným, nad-stylovým resp. styly-překračujícím tréninkovým programem založeném na nauce o sportovním tréninku. Emeskai se tedy vyznačuje moderním tréninkovým přístupem v karate sportu. 

Naše organizace Asociace moderního sportovního karate pro českou republiku (MSKA-CZ) sdružuje jednotlivce i celé organizace již od roku 1992, které se nebrání modernímu pojetí karate a je členem mezinárodní organizace EMESKAI.

Je všeobecně známo, že karate znamená bojové dovednosti “prázdných rukou”. Za otce moderního karate lze označit velmistra Gichina Funakošiho, který v Japonsku v roce 1922 zjednodušil a utřídil své okinawské bojové dovednosti “te”. Zhruba o 35 let později, karate, roztříštěné do mnoha stylů, se z Japonska šíří do celého světa většinou vysokoškolsky vzdělanými lidmi (což je ve sportu jedinečným fenoménem). Od té doby se automaticky vyvíjí vše-stylové, sportovní karate, přizpůsobené požadavkům a pravidlům sportovního boje. Dnes všude, dokonce i v Japonsku, převládá boj orientovaný na sportovní soutěž, moderní sportovní karate – což je pochopitelné, neboť karate je globálním sportem více než 60 let. To je už dvakrát déle, než bylo karate pěstováno pouze v Japonsku (více …).

Díky soudobé metodě tréninku dosahujeme maximálního efektu při udržení maximální bezpečnosti a minimální potřebě času a energie. Výsledkem na světové karate scéně je, že naši členové po relativně krátké tréninkové přípravě dosahují překvapivých, dokonce i velkolepých úspěchů (více …).

Emeskai je nejen bojový sport, ale i účinný způsob sebeobrany. Primárním cílem je zvládnutí sportovního boje, který je nezbytným předpokladem k jakékoliv úspěšné obraně zdraví a života (více…). Díky zkušenostem trenérů a přiměřeností zátěže je tato bojová příprava snadno dostupná i ženám, které vždy ocení praktické využití karate jako sebeobrany. Máme také speciálně upravený učební program pro děti, tzv. přípravka. Tento program respektuje věkové zvláštnosti dětí a rozvíjí všechny jejich fyzické i psychické schopnosti globálně. To je rozdíl od většiny ostatních škol, které se už u dětí úzce specializují na karate se všemi negativy, které to s sebou přináší. Mimo těchto bojových dovedností adepti získávají praktické zkušenosti pro život (rychlé rozhodování, vedení lidí, organizace akcí apod.).