Úvodní škola v Hanušovicích 2015


Úvodní škola pro nováčky proběhla 30. až 31. května 2015 Hanušovicích. Tento seminář je speciálně určen pro všechny nováčky v našich oddílech moderního sportovního karate.
Po společném pozdravu a rozcvičce se účastníci rozdělili na dvě skupiny.
Skupinu nováčků pak dále vedl učebním programem mistr Jan Haněl, I. Dan spolu s mistrem Pavlem Sokolem, IV. Dan.
Na skupinu vyšších pasů, která doprovází nováčky na jejich prvý seminář, měla pod palcem mistryně Alena Bajerová, II. Dan. Celý seminář pak měl pod kontrolou koordinátor pro českou republiku mistr Miroslav Zezulka, V. Dan.

Mistr Jan Haněl, I. Dan učí nováčky spojovat kryt a následný úder.

Mistr Jan Haněl, I. Dan učí nováčky spojovat kryt a následný úder.

V sobotu začali nováčci učebním programem 12, v němž se přes základní koordinační cviky, bojové pozice, správné držení pěsti… došlo až k celým základním kombinacím jednostranného a diagonálního úderu. Jednotlivé pohyby se postupně skládaly, vysvětlovaly se jednotlivé fáze, aby pohyby na sebe navazovaly plynule a využil se synergický efekt.

U skupiny vyšších pasů čekalo překvapení na mistrovského kandidáta Dalibora Olivu, 2. kyu. Ten měl za úkol u této skupiny zjistit její největší chyby a slabiny. Podle toho měl navrhnout tréninkový program pro odstranění těchto chyb a po jeho schválení mistrem Zezulkou ho měl realizovat.

Springové cviky pode vedením Dalibora Olivy, 2. kyu.

Springové cviky pode vedením Dalibora Olivy, 2. kyu.

Druhý den semináře, neděle, začala stejně. Společný pozdrav, ale rozcvičku již každá skupina měla samostatně. Vyšší pásy ji měly náročnější a následovala po ní eMeSKáda (plyometrické cviky zaměřené na techniku karate). Komu se nestihly dostatečně prohřát svaly u rozcvičky, tak to rozhodně stihly u eMeSKády :-). Pro účastníky s nižší úrovni kondice to už vypadalo na konec semináře, ale naštěstí Dalibor zvolnil a po důkladném zahřátí si dali postupný, důkladný strečink. Pak následovaly série a formy.
Vše bylo více prokládáno kondičními cviky a techniky šly více „na tvrdo“, takže svaly dostaly zabrat.

Skupinu nováčků vedl v neděli opět mistr Jan Haněl, I. Dan s mistrem Pavlem Sokolem, IV. Dan.
Krátce zopakovali, co se probralo předchozí den a navázali dalšími technikami. V mezičase probrali spoustu otázek nováčků, ujasnili, co je u nás v karate čeká, co se mohou naučit a také, jak musejí trénovat, aby dosáhli vysněných cílů…

Nováčci si uvědomovali praktickým cvikem princip biče pro explozivní údery.

Nováčci si uvědomovali praktickým cvikem princip biče pro explozivní údery.

Všichni, kteří splnili předepsané  požadavky, získali vyšší stupeň technicko – taktické vyspělosti. Zkouška se skládá ze čtyř pilířů. Prvým pilířem je kvalita technik a taktik v odcvičeném učebním programu. Druhým pilířem je demonstrace formy na turnaji. Zde jde vidět zažití a úroveň techniky při jejím použití v ideální situaci. Třetím pilířem je použití všeho naučeného přímo v bojích na turnaji. Ať již v jednoduché formě boje – sparinku nebo plném sportovním boji. Čtvrtým pilířem je aktivní perioda. To je čas, kdy se člen má aktivně účastnit všech seminářů a turnajů, kde je průběžně opravován mistry, zažije si potřebné techniky a taktiky na svůj pás s různými soupeři.

Ti, kteří vše úspěšně zvládli v dostatečné kvalitě, převzali z rukou koordinátora pro Českou republiku mistra Miroslava Zezulky, V. Dan příslušný certifikát.

Více fotek si můžete prohlédnout zde.