Mezinárodní letní škola 2015


Jednou z každoročních významných akcí je týdenní mezinárodní Letní škola moderního sportovního karate. Letos se konal již 24 ročník této akce, z toho 22 krát byly místem konání Letovice u Brna, stejně jako letos. Zde je skutečně obrovská sportovní hala, která pojme několik volejbalových hřišť. Akce proběhla letos ve dnech 28. 6. až 4. 7. 2015.

Také náš nejvyšší mistr prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan přijel ze zdravotních důvodů o nějaký ten den později, takže prvé dny tréninků vedl koordinátor pro českou republiku mistr Miroslav Zezulka, V. Dan.

Miroslav Zezulka, V. Dan vysvětluje detaily cviku na Martinovi Čiperovi, 1. kyu.

Miroslav Zezulka, V. Dan vysvětluje detaily cviku na Martinovi Čiperovi, 1. kyu.

Každý den, kromě turnajů, jsme trénovali trojfázově. Prvý – ranní trénink byl zaměřen na kondici a probíhal vždy v přírodě. Trénovaly se formy (sestavy), série, kondiční běh… Třetí den jsme měli volnější a trénovali jsme, jak využít již naučené techniky v sebeobraně.
Druhý trénink probíhal v tělocvičně a převážně byl zaměřen na technickou část a cviky se soupeřem.
Třetí trénink probíhal také v tělocvičně a byl z větší části zaměřen na taktické situace. Obsah druhého a třetího tréninku se překrývaly a ke konci semináře dominovala technická část.

Šárka Kučerová, I. Dan útočí přímým kopem na MUDr. Martinu Malčickou, 4. kyu.

Šárka Kučerová, I. Dan útočí přímým kopem na MUDr. Martinu Malčickou, 4. kyu.

Ke konci semináře byla také z některých programů vyloučena účast nižších pasů z důvodů bezpečnosti, aby nedošlo ke zbytečným zraněním. Procvičovaly se techniky a taktické situace, které již vyžadovaly vyšší úroveň zvládnutí karate a také psychickou odolnost. Zde se za každou chybu platilo bolestí… Výhodou bylo, že chybu každý ihned rychle opravil:-)

Na vysokých programech se žlutým pasům věnovali mistři Miloslav Motl, III. Dan, Alena Bajerová, II. Dan, Pavel Trunec, II. Dan, Adam Knajbl, I. Dan a další.

Jedním ze zásadních principů, které se na této škole opakovaly, byl princip biče. Ten jsme s mistrem Miroslavem Zezulkou, V. Dan zopakovali skutečně „polopaticky“, fázi po fázi—krok za krokem. I cizinci z toho byli nadšeni, protože takto po jednotlivých fázích to ještě nikdy neviděli ukazovat a vysvětlovat. Dokonce i dost Čechů na tom bylo podobně, protože často už nejezdí na ty nízké učební programy, kde se to učí právě krok za krokem…
Představen byl také upravený model rozcvičky MSKA. Přibyly některé nové cviky. Také přibyly nové cviky v posilovačce.
Mistrovští kandidáti si plnili své požadavky na mistrovský pás — I. Dan.

Mistrovští kandidáti demonstrovali a případně i vysvětlovali jednotlivé cviky, kombinace, série… Celou akci se střídali v ukázkách a demonstracích jednotlivých technik i taktických cviků. Ke konci semináře již toho měli dost, ale byli to právě oni, kterým byla věnována největší pozornost. Právě oni si mohli odnést z celé akce nejvíce informací a poznatků o sobě samém. A to nejen ohledně karate…

Turnaj je část semináře, kde se učíme bojovat. Zkoušíme uplatnit v různých bojových situacích to, co jsme se naučili na semináři a předchozím tréninkem v oddílech. Soutěžilo se ve formách (sestavách), sparinku (jednodušší forma boje) a plném sportovním boji.

Hned po skončení turnaje se vše vyhodnotilo a následovalo slavnostní vyhlášení výsledků. Po něm také slavnostní udělování stupňů technicko-taktické vyspělosti. Předávajícími byli prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan a Miroslav Zezulka, V. Dan.

Více fotek si můžete prohlédnout zde.