Trenérský seminář 8/2021


2108TR

Trenérský seminář je speciální akce určena především pro trenéry moderního sportovního karate, ale nyní byla otevřena také pro ostatní členy EMESKAI. Účastnit se mohli trenéři všech pozic (tutoři, vedoucí oddílů, instruktoři na soustředěních…) i řadoví členové, kteří měli zájem o probíraná témata… tentokráte šlo o technický trénink.
Akce proběhla v Krmelíně ve dnech 28. – 29. srpna 2021.

Po bloku teorie se vše zkoušelo prakticky. Nejvíce času bylo věnováno preciznímu nácviku forem a vysvětlení nejasností. Ze zjištěných skutečností jsme také přistoupili k upřesnění doplňujících textů ve skriptech forem. Kdo pochopil, že v tak technickém sportu, jako je karate, je technika klíčová, zúčastnil se tohoto Trenérského semináře.

Body z obsahu:
• Ideální technika vs. styl
• Motorické učení a jeho fáze
• Hrubá -> jemná -> velmi jemná koordinace
• Typy korektur chyb
• Stagnace, její příčiny a odstranění
• Metody nácviku techniky
• Role učeních programů v nácviku technik
• Formy (vysvětlení, sjednocení provedení)
o Účel forem v tréninku techniky
o Plyometrie ve formách
o Korektura chyb v jednotlivých scénách
• Souvislosti mezi technikou a
o Rychlostí
o Flexibilitou
• Praktické tipy…

Tento trenérský víkend byl primárně zaměřen na:
• Nezbytné základy ze sportovní teorie v oblasti techniky a flexibility + aplikace na EMESKAI.
• Základní termíny a klíčové body v Emeskai technikách, jejich nácviku, korekturách…
• Průběžný trénink technik se zaměřením na EMESKAI formy.
• Důsledné procvičení forem set/contra set včetně korektur.