Podzimní škola 2017


Podzimní škola EMESKAI proběhla jako obvykle ve dvou víkendech a to 21. až 22. a 28. až 29. října 2017 v Hanušovicích. Celou akci měla organizačně na starosti Alena Bajerová, II. Dan, učební programy pro žluté pásy vedli mistři Miloslav Motl, III. Dan a Martin Čipera, I. Dan. Učební programy pro oranžové pasy vedl Pavel Trunec, II. Dan a dohlížel Pavel Sokol, IV. Dan. Obsahovou náplň pro vyšší pásy vedl prvý víkend Josef Král, I. Dan a druhý víkend Adam Knajbl, II. Dan. Turnajovou přípravu pro nižší pásy vedl druhý víkend Martin Čipera, I. Dan. Koordinátor pro ČR Miroslav Zezulka, VI. Dan tentokráte nevedl žádný učební program, a tak měl možnost průběžně střídat všechny učební skupiny a sledovat výkony cvičenců i výklady instruktorů. Díky tomu jsme mohli průběžně opravovat i nedostatky, které vedoucí skupin přehlédli. A začali jsme hned u prvého pozdravu na začátku semináře. Spousta účastníků nevěnovala pozdravu dost pozornosti. Hrbili záda, ruce drželi různě a prsty na rukou měli od sebe… A přitom se právě tohle dá snadno opravit, chce to jen se naladit na trénink a soustředit se. Pak jsme pokračovali naší MSK rozcvičkou, která je speciálně sestavena sportovními lékaři. V sobotu ji vedl mistrovský kandidát Dalibor Mrňávek, 1. kyu a zde jsme opět narazili na shrbená záda u spousty cviků, což je pro dnešní dobu tak typické. Dalším nedostatkem byla neznalost správného provádění jednotlivých cviků. A to je škoda, protože všechny cviky jsou velmi dobře promyšleny a jejich posloupnost také, včetně počtu opakování či doby výdrže. Naše MSK rozcvička neslouží k pouhému zahřátí a rozcvičení, ale také nás již učí impaktní pozice technik karate, různé přechodové fáze, střídají se cviky aktivizační a protahovací… atd. Stojí za to se ji správně naučit, nejen pro karate, ale také pro vlastní zdraví.

Během tréninku jsem sledoval výklad i ukázky našich instruktorů a musím říci, že to dělají opravdu dobře. Učí správně, vědí na co se v každé fázi cviku zaměřit. Dokážou vidět nedostatky a hned na ně reagovat. Výuka je pohodová a účinná. Největší nedostatky byly v tlačených úderech, byly málo explozivní. Takže jsme opět připomněli plyometrii. V kombinaci 3 je často velká pauza mezi úderem a kopem… a tak bychom mohli pokračovat. Důležité je, že všechny tyto nedostatky vidíme a hned je opravujeme. Na semináři máte největší příležitost opravit maximum nedostatků.

Druhý víkend byl ve znamení turnaje. V sobotu proběhla technická a taktická příprava na soutěž forem i bojů. Zopakovali jsme nejdůležitější body pravidel a pak se již každý snažil podat svůj momentálně nejlepší výkon. Začalo se soutěží forem, protože pokud by se začalo boji a někdo se zranil, už by nemohl soutěžit ve formách. Soutěž forem tedy otevřely mistrovské kategorie. Po nich následovaly postupně další podle barev pasů.

Následovaly soutěže bojů a to opět od mistrovských (absolutních) kategorií až po ty nejnižší formy sparingu. Každý si mohl na sobě ověřit kolik se zlepšil, jak mu to v reálné situaci se soupeřem jde. Mohl rekapitulovat o kolik se zlepšil oproti minulému turnaji, zda opravil chyby v technice, zlepšil kondici, bojoval více takticky atd. Je to možnost, jak si vše ověřit v praxi.

Na konci akce všechny čekalo rozdělování zasloužených diplomů a certifikátů.

Důležité bylo opět se poučit z vlastních chyb, naučit se něco nového, získat informace a rady…
To vše pak zúročit v tréninku a přípravě na další akci.

Jednotlivá umístění, včetně celé výsledkové listiny si můžete prohlédnout zde.
Výsledky Ligy MSKA-CZ 2017 si můžete prohlédnout zde.
Fotky z akce jsou zde.