Tréninkový mítink 2017


Po dvou letech, kdy jsme pořádali o velkých prázdninách Emeskáčovu stezku (opravdu náročný branný závod), jsme letos zařadili opět Tréninkový mítink karate. Akce proběhla ve dnech 12. – 13. srpna 2017 ve Vysokém Mýtě. Vysokomýtští karatisté se ujali organizačních záležitostí a obsah vedl Josef Král, I. Dan. V ukázkách mu asistoval Jiří Trunec, I. Dan a Radovan Andrle, III. Dan do toho příležitostně vstupoval se svými postřehy.

Sobotní program jsme začali rozběháním a běžeckou abecedou, plynule jsme přešli k žebříku na procvičení dynamiky nohou a následovalo kratší doprotažení. První blok jsme zaměřili na upravení již známých detailů: dynamický pohyb v bojové pozici, správná poloha těžiště během pohybu, ideální pozice nohou a kolen… Postupně se přidaly starty do základních technik.

V dalším bloku jsme se již zaměřili detailněji na techniku a její použití. Blok jsme zahájili pohybem mezi kuželi a přitom starty do technik. Toto byl hodně velký nezvyk a oříšek pro účastníky. Pak už následovalo cvičení ve dvojicích a to techniky rukou. Všechny laděné detaily jsme si hned zkoušeli s partnerem. Nejprve staticky, poté v pohybu. K tomu jsme přidali postupnou minimalizaci fáze napnutí tak, aby do poslední chvíle nebylo jasné, čím budeme útočit a především, abychom maximalizovali rychlost techniky. Přibyla práce se vzdáleností… Dříve osvojené pohybové návyky se postupně spojovaly do logických celků.

Jelikož jsme večer neměli limit na konec, tak jsme vzhledem k náročnosti programu udělali uprostřed padesátiminutovou pauzu, zašli na náměstí do kavárny a zrelaxovali na druhou polovinu tréninku. Konec jsme poté protáhli do půl sedmé.

Třetí blok jsme po rozběhání a krátkém protažení zahájili seznámením a nácvikem našeho „finishing off. Ukázali jsme si všech 8 možností jaké je postavení nohou po technikách 1A, 1B, 2A a 2B oproti soupeři stojícímu v levé nebo pravé pozici. Naučili jsme se použití háčku na přední nohu a nástupy na podmety/přehozy 10 a 12. Druhou polovinu bloku jsme věnovali taktice.

Ve čtvrtém bloku jsme se přesunuli k použití obloukových kopů vpřed z přední a ze zadní nohy. Vyzkoušeli jsme si různé taktické prvky s těmito kopy. Procvičili jsme kryty u přímých i obloukových kopů a navázali chycením nohy s nástupem na podmet.

V neděli proběhl blok zápasů, kde jsme si vše vyzkoušeli naostro pod tlakem. Pro zápasy jsme využili maximální bojiště 8 krát 8 metrů. A protože nám posléze zbyla ještě trocha času, přidali jsme dvouhodinový blok pod vedením Radovana Andrleho, III. Dan.

Myslím, že po tomto víkendu účastníky nohy bolely ještě pár dní :-).

Těším se příště
Josef Král, I. Dan