EMESKAI Workshop -Info


Emeskai workshop je speciální jedno-víkendová akce, která má za cíl připravit nás na Czechia Camp. Proběhne o víkendu 12. 13. června 2021 v Zábřehu na Moravě.
Po tak dlouhé době dá očekávat, že jste něco pozapomněli, příp. jste si nadělali nějaké chyby v technikách. A právě pro korektury ve větším měřítku je určen právě tento Emeskai workshop.

Zde zopakujeme a rozvineme základní principy, biče a na nich postavíme techniky. Techniky plánujeme procvičit od 1 až po 12 v různých variacích, aby jste měli rozšířený repertoár pro boje a chceme opravit maximum chyb, aby techniky plynuly hladce. Také v direktních útocích budeme dbát, aby jste zbytečně nesignalizovali soupeři svůj útok. Takže půjde především o trénink techniky a vyšší koordinace. Budeme trénovat i ve dvojicích, aby nám to zapadalo do bojového rámce a trénovali jste tak udržování vzdálenosti k soupeři, reakční rychlost atd.

U toho samotným cvičením potrénujeme aerobní vytrvalost, která je základem pro anaerobní vytrvalost (aby jste to udýchali v boji). A protože budeme cvičit celý víkend, tak také naberete silovou vytrvalost. Zkrátka bude to komplex dovedností, ale priorit jsou dány.
Více se dočtete v podrobném informačním rozpise, který máte v sekci Pro členy.

Je potřeba, aby děti přivezly na akci (stačí ukázat např. na mobilu) Čestné prohlášení zákonných zástupců, které si stáhněte níže v PDF nebo v MS Word.
Jen to musíme zkontrolovat při příchodu, kdyby přišla kontrola nesmí být na akci nikdo kdo to nemá platné…

Dospělí pak musejí ukázat něco z toho:
a) Potvrzení o tom, že prodělali onemocnění Covid-19 a od testu neuplynulo více než 180 dní.
b) Doklad (fotka na mobilu apod.), že absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR s negativním výsledkem.
c) Doklad (fotka na mobilu apod.), že absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní) s negativním výsledkem.
d) Doklad o provedeném očkování, kdy od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka.
e) Doklad o provedeném očkování, kdy od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka.
f) Doklad o provedeném očkování, kdy od aplikace první dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více 9 měsíců.