Trenérský seminář


Trenérský seminář je speciální akce určena pouze pro trenéry moderního sportovního karate. Akce proběhla v Krmelíně ve dnech 29. – 30. května 2021. Akce nebyla určena pro řadové členy.
Musím zde napsat, že to byla jedna z nejefektivnějších a ohledně atmosféry jedna z nejpohodovějších akcí. Skutečně přijeli pouze účastníci, kteří se chtěli dovědět konkrétní informace ze sportovní teorie, vyzkoušet si jej na vlastní kůži a pochopit tak, co znamená rozdíl mezi “efektním a efektivním tréninkem”. Takže bylo hodně otázek, diskusí na daná témata i veselých historek. A často spontánně nahlas vyjádřené pochopení – proč mi to tedy nešlo nebo co jsem to vlastně dělal… :-).

Takže jsme si ukazovali a hlavně “zažívali pocity” při tréninku aerobní vytrvalosti forem, sérií, technik karate… Už víme, že aerobní vytrvalost se nerovná pouze běh… Z aerobní vytrvalosti jsme přešli do anaerobní a “zažívali pocity” anaerobní glykolýzy... 🙂 A další a další… Vedle vlastní kinematické stránky pohybů jsme si uvědomovali také tu vnitřní – energetickou… A to byla zcela jiná úroveň tréninku.

Ujasnili jsme si pojmy ze sportovní teorie, abychom si správně rozuměli a pak už to frčelo:-). Začali jsme koordinací, pod kterou spadá velká množina různých faktorů. My jsme se věnovali především pohybové a prostorové koordinaci, dynamické rovnováze a rytmice. Probranou a vysvětlenou teoretickou látku jsme si zkoušeli v praxi, přímo na technikách karate. Takže někteří se poprvé v život setkali s asymetrickými, arytmickými či asynchronními cviky a bylo to znát:-). Užili jsme si opravdu legraci a byla to pohoda.

Velká část byla věnována metodám rozvoje různých typu sil, různým typům rychlostí a různým typům vytrvalosti. Vždy s ohledem na karate, jejich parametry a nastavení. Především pak jsme si ujasňovali, které z metod jsou pro karate vhodné a proč a také, které nejsou vhodné a proč… Zde jsme si ujasnili řadu častých “mýtů” a omylů… Preferované metod rozvoje jsme si prakticky vyzkoušeli.
Na sestřihu vidíte malý kousek z plyometrie. A už po tomto tréninku si na videu všimněte spontánních plyoefektů u Barči, jejíž tělo rychle pochopilo, jak to funguje… 🙂 Je radost pracovat se zapálenými lidmi 🙂

Značnou část teorie jsme věnovali reakční rychlosti, poněvadž zde je trošku obtížné si představit konkrétní cviky na její rozvoj. Pokud tedy chápeme podstatu reakční rychlosti, můžeme ji cíleně zlepšovat.
Na vlastní kůži jsme pocítili rozdíl mezi rychlostí akcelerace a rychlostí frekvence. Také jsme trénovali acyklickou rychlost u technik karate.

Všichni po tomto Trenérském semináři cítí rozdíl mezi aerobní a anaerobní vytrvalostí, mezi laktátovou a analaktátovu zátěží a vědí co to obnáší z pohledu energetického krytí a fyziologie lidského těla.

Neprobrali jsme všechny zamýšlená témata, ale to vůbec nevadí. Můžeme pokračovat příště. Stěžejní byly znalosti o typech tréninku (co přesně trénuji) a principech, jak se to trénuje. Ujasnit si, jaký druh rychlosti, jaký druh síly apod. potřebuji natrénovat a jakou metodu na to zvolím s ohledem na karate. A se nám všem myslím dost dobře povedlo.

Probraná témata na tomto Trenérské semináři:
• Sportovní výkon v Emeskai
• Sportovní výkon a zdroje energie
o Objem a intenzita zatížení
o Energetické krytí při formě
o Energetické krytí při sportovních bojích
• Co musím umět/zvládnout, pokud chci být úspěšný v boji?
o Typy tréninku a jak se v tom vyznat
• Faktory sportovního úspěchu
o Co mám trénovat a především jak…
• Tréninkové jednotky z pohledu trénujícího
• Mnoho dalších dílčích témat a oblast

Na konci akce obdrželi všichni účastníci certifikáty s vyznačeným počtem hodin každé školené oblasti.
A protože někteří z účastníků měli splněny podmínky na získání Trenérské licence III. třídy (licence C), tak si napsali závěrečný test. Některým se to také podařilo, takže licenci získali Kateřina Kučerová z Vysokého Mýta a Martin Štika z Prahy. Oběma blahopřejeme a vítáme do řad vyšších trenérů :-).