Zimní soustředění 2020


Třetí a  čtvrtý víkend v  lednu 2020 (18.-19. 1 . a  25.-26.1 .2020) se v  Zábřehu na Moravě uskutečnilo letošní prvé soustředění moderního sportovního karate – Zimní soustředění EMESKAI. Akce se zúčastnilo přes sedm desítek karatistů z  celé republiky.

Celou akci měl organizačně pod palcem Adam Knajbl, III . Dan, kterému asi nejvíce pomáhal Martin Čipera, II Dan.

Prvý víkend proběhly kompletní učební programy 10 a  8 , kterým předcházelo něco málo z  přípravného programu (biče, plyometrie…). Každému účastníkovi muselo na tomto víkendu fungovat vše co je v  UP, proto jsme na to vyhradili dostatek času. Velký důraz byl kladen na reálné fungování technik v  praxi, proto si účastníci přivezli již na první víkend soustředění všechny chrániče, hodily se neboť se trénovalo také hodně ve dvojicích. Program 10 vedl Martin Čipera, II. Dan, v  učebním programu  8  se doplňovali Josef Král, II. Dan, Vašek Doubravský, 1. kyu a  Adam Knajbl, III. Dan. Vysoké pásy měly obdobný, ale upravený obsah právě pro ně.

První víkend v  neděli byla část dne věnována ještě učebním programům, pak krátkému trenérskému semináři vedeném Miroslavem Zezulkou, VI. Dan, na němž jsme si hlavně předvedli webovou aplikaci, kde najdou trenéři materiály ke svému školení. Ujasnili jsme si, kdo má, co splněno a  co chybí…

V  neděli pak ještě následoval blok sebeobrany vedený Radovanem Andrlem, IV. Dan.

Takže nabitý víkend. Každý tak získal nové informace a  metody tréninku pro další oddílový i  svůj vlastní trénink. Žádné vyprávění nenahradí vlastní zkušenost, to už víte a  hlavně jste to už sami zažili. Odpočívalo se u  vysvětlování jednotlivých cviků a  občas jsme měli i  nějakou pauzu.

Druhý víkend v  sobotu byl probrán učební program 9  vedený Martinem Čiperou, II. Dan, a  souběžně učební program 7  vedený Vaškem Doubravským, 1. kyu Alenou Bajerovou, III. Dan. Tím byla tréninková část soustředění ukončena a  účastníci se začali připravovat na nedělní turnaj.

V  neděli se stručně zopakovala pravidla forem (sestav) i  jednotlivých kategorií bojů. Po tomto školení a  ostatních přípravách jsme se začali připravovat na výkon. Pak se vše rozběhlo naplno a  začalo se soutěžemi forem. Nastupovalo se od nejvyšších kategorií, tedy mistrovských, až po ty nejnižší. Poprvé se na tomto soustředění také představila soutěž sestav našich nejmenších člen a  to sestavy Toth Secunda.

Následovaly sportovní boje a  po nich sparingové boje. Vždy od nejvyšších kategorií po ty nejnižší. Koučové se snažili svým svěřencům na poslední chvíli dát cenné rady a  ti zase bojovali srdcem a  dali do bojů vše.

Po ukončení soutěží se těm úspěšným rozdaly zasloužené diplomy. Ti, jenž zvládli adekvátně všechny požadavky na vyšší pás – získali jej. Rovněž tak se udělovaly proužky v  Dětské škole EMESKAI. Všichni poté odjížděli ze semináře s  tím, že věděli o  svých největších slabinách i  nedostatcích, ale také silných stránkách a  možnostech zlepšení. Nyní už je na nich samotných, aby to využili.

Umístění v  jednotlivých kategoriích, včetně celé výsledkové listiny si můžete prohlédnout zde.

S  tímto prvním soustředěním v  roce 2020 začínáme opět sbírat body do Top Fighters a  Top Masters. Aktuální výsledky Ligy EMESKAI CZ si můžete prohlédnout zde.

I  letos je vyhlášena soutěž o  nejaktivnějšího účastníka EMESKAI CZ, který má akce celý rok bezplatně. Podrobnosti vám vysvětlí buď vaši vedoucí nebo si informace můžete přečíst na www.emeskai.cz. V  loňském roce 2019 se vítězem stal Michal Čermák z  Vysokého Mýta.