Zimní škola 2017


Naší první akcí v  roce 2017 byla Zimní škola konaná v  Hanušovicích na Šumpersku ve dnech 14.-15. a  21. – 22. ledna 2017. Obsah byl připraven pro tři kategorie účastníků:

  • Bílé a  žluté pásy
  • Oranžové pásy
  • Zelené a  vyšší pásy

Celou akci měl organizačně pod palcem Jan Radil, I . Dan a  vydatně mu asistovala členka mezinárodní Dan College  Alena Bajerová, II. Dan.

Prvý víkend se v  sobotu začalo rozcvičkou dle mezinárodních MSK standardů, kterou vedl mistrovský kandidát Jiří Kopic, 1 . kyu. Naši členové vědí, že MSK rozcvička není pouhou rozcvičkou k  zahřátí těla, ale zahrnuje spoustu dalších aspektů pro zdraví, přípravu na karate a  mnohé další. Poté se účastníci rozdělili do tréninkových skupin podle pasů technicko-taktické vyspělosti.

Bílé a  žluté pásy (12. až 9 . kyu) navázaly na učební programy z  listopadové úvodní školy loňského roku. Tuto skupinu karatistů vedl Jan Radil, I . Dan. V  učení je velmi precizní, to co jsem ho slyšel vysvětlovat u  jednotlivých cviků bylo super. Jsem velmi potěšen, že máme v  EMESKAI takto precizní mistry.

V  tomto programu se především opravovaly základní techniky (přímé údery a  kopy). Následovalo použití těchto technik v  několika typických taktických situacích: Direktní útok, direktní kontr a  kontr ze strany. Všechny tyto cviky se trénují s  partnerem ve dvojicích – jako malý výsek boje. Každý tak může trénovat techniku přímo v  konkrétní taktické situaci a  vnímat tak všechny potřebné aspekty. Kromě korektury techniky byl kladen důraz také na dynamiku a  hladkost pohybu. V  této skupině pomáhaly opravovat také hnědé pasy, včetně mistrovských kandidátů. Takže se našim nejnižším pasům věnovaly ty nejvyšší a  skoro nejvyšší pásy, aby jim daly skutečně kvalitní základy.

Skupinu oranžových pasů (8 . až 7 . kyu) vedl Pavel Trunec, II. Dan. Mistr Pavel má oči jako ostříž a  vidí každou chybu, každý nedostatek. Takže oranžové pasy měly výhodu, že již umí z  karate hodně, ale s  mistrem Pavlem ladily všechny detaily tak, aby výsledným efektem byla maximálně plynulá, rychlá a  přesná akce karate. Program byl čistě praktický s  očekávaným výkonnostním růstem každého účastníka. Mistr Pavel se zaměřil především na přímé kopy 3  a  4  včetně variací s  přískokem, náskokem, dále na série a  podmety. Mistr Pavel každý cvik důkladně vysvětlil a  mnohokrát ukázal, takže nikdo neměl problém přesně pochopit, co se po něm v  konkrétním cviku chce. Naprostá většina cviků byla sparingových, takže se vlastně pořád cvičilo ve dvojicích. Mistr Pavel průběžně během celého cvičení opravoval chyby, které viděl u  každého jednotlivce. Dával tipy k  technice i  taktice a  nezapomínal ani na strečink namáhaných svalových skupin.

V  sériových útocích, které končily pádem soupeře na zem, měli trénující k  dispozici žíněnky. To umožnilo trénovat na plno mnohem delší dobu než bez nich :-).

Na nejpokročilejší skupinu (6 . kyu až mistrovské pásy) dohlížel Pavel Sokol, IV.Dan a  vydatně mu asistoval Adam Knajbl, II. Dan. Zde byly obsahem pokročilé učební programy 6  a  5 , které se ovšem nestihly celé probrat z  důvodů dalších zařazených tematických oblastí. A  to detailního procvičení forem a  zařazení bloku sebeobrany. K  tomu si ještě mistr Adam připravil teoretickou část o  bojové taktice (on sám je také bojovníkem MMA). Po společné rozcvičce se skupina vysokých pasů dále rozehřála základními technikami, v  nichž se zaměřila na dynamické starty. Od úderů pěstí se přešlo přes švihové údery až po útoky lokty. Po tomto „rozhýbání“ se přešlo na učební program 6 , který začínal nejlehčími cviky – údery ve výskoku. Pro odpočinek sobota končila sebeobranou trénovanou pod dohledem mistra Pavla Sokola, IV. Dan.

Neděle začala opakováním sériových útoků a  program končil kopy ve výskoku. To bylo fyzicky značně vyčerpávající, protože kopat ve výskoku opakovaně, to skutečně člověka vyčerpá :-). Proto poslední část byla více odpočinková a  probíraly se velice detailně a  precizně formy (sestavy). Vysvětlovaly se všechny jednotlivé detaily po jednotlivých scénách. Vše se vždy ukázalo a  vysvětlilo se, co se v  jednotlivých scénách děje a  jak je to popsáno ve skriptech. Následně si účastníci semináře ve skupinkách jednotlivé obrazy sami procvičili… Tuto část vedla jedna z  našich úplně nejúspěšnějších závodnic v  této kategorii a  to Alena Bajerová, II. Dan.

Na semináři byla spousta velmi dobrých a  zkušených učitelů i  bojovníkůmistrů: Pavel Sokol, IV. Dan, Radovan Andrle, III. Dan, Alena Bajerová, II. Dan, Adam Knajbl, II. Dan, Josef Král, I . Dan, Tomáš Braun, I . Dan… Nevím, jestli si naši členové dostatečně uvědomují, že vůbec není běžné mít na každém cvičebně-výukovém semináři tolik vynikajících mistrů, kteří jim předávají své znalosti a  zkušenosti. Tolik úhlů pohledů, tolik bojových zkušeností, tolik možností se ptát, učit, zkoušet a  trénovat s  nimi… a  žádné poplatky navíc. Nevím o  žádné jiné škole karate, která by to měla jako my. A  máme to každé 2  až 3  měsíce. Naši žáci mají neskutečné možnosti pro svůj vývoj, posun vpřed.

Druhý víkend byl celý věnován přípravě na turnaj a  turnaji samotnému. Prvá část soboty byla ve znamení přípravy na turnaj. Pavel Trunec, II. Dan hodně času věnoval taktickým cvikům pro sparing a  sportovní boj. Vše ukazoval názorně a  závodníci si vše mohli oživit s  partnerem ve dvojicích. Také se procvičily formy (sestavy), aby se připomenuly všechny detaily.

Později odpoledne se rozběhla prvá část turnaje – soutěž forem, která trvala až do večera. Neděle pak byla ve znamení bojů.

Po ukončení turnaje se těm úspěšným rozdaly diplomy. Ti, jenž zvládli adekvátně všechny požadavky na vyšší pás – dostali jej. Všichni poté odjížděli ze semináře s  tím, že věděli o  svých největších slabinách a  nedostatcích. Nyní už je na nich samotných, aby je odstranili.

Zde je celkové umístění v  jednotlivých kategoriích [download id=”2933″].

Další fotky z  akce si můžete prohlédnout zde.

S  prvním seminářem v  roce 2017 začínáme opět sbírat body do Top FightersTop Masters. Aktuální výsledky Ligy MSKA-CZ si můžete prohlédnout zde.

I  letos je vyhlášena soutěž o  nejaktivnějšího účastníka MSKA-CZ. Podrobnosti vám vysvětlí buď vaši vedoucí nebo si informace můžete přečíst zde [download id=”2937″]. V  loňském roce 2016 se vítězem soutěže stal Filip Papoušek ze Zábřehu na Moravě.