Jarní škola 2017


Celou Jarní školu v  Hanušovicích, ve dnech 4 .-5 . a  11.-12. března 2017 měl organizačně na starosti Martin Čipera, I. Dan, pro něhož to byla v  tomto ohledu premiéra. Podobně jako pro Jana Radila, I. Dan organizace Zimní školy v  lednu. Mistr Martin zvládl vše podle našich MSKA standardů na jedničku. Vše bylo zajištěno v  čas a  operativní záležitosti byly řešeny na místě takřka okamžitě.

Celá akce pochopitelně začíná přihlášením se vaším vedoucím a  tutorům v  oddílech. Všichni máte k  dispozici na našich stránkách https://emeskai.cz/o -nas/kalendar-akci/ kalendář akcí ve formátu PDF nebo je můžete sejmout do mobilu pomocí QR kódů. V  sekci pro členy si můžete stáhnout nejen podrobný informační rozpis na každou akci, ale naleznete zde mnoho dalších informací. Spousta dalších mistrů i  řadových členů se podílejí na našem fungování. Sportovní prostory pro akci zajistil mistr Jan Haněl, I . Dan, o  klíče a  předání haly se postarali mistři Martin Čipera, I. DanJan Radil, I. Dan a  tak bychom mohli pokračovat. Za to všem těmto lidem patří velký dík. A  tihle lidé se naučí mnohem více než pouzí účastníci akce, protože musí řešit reálné problémy, s  nimiž se při téhle činnosti setkají. To vše je obohatí a  mohou tyto zkušenosti využít všude jinde – v  práci, ve škole, při cestování… v  životě.

Jarní školu tedy zahájil v  sobotu v  11:00 hod. koordinátor pro ČR M. Zezulka, VI. Dan. Hned nato byli účastníci rozděleni podle své výkonnosti na tři skupiny.

Skupinu bílých a  žlutých pasů vedl učebními programy A  a  10 Jan Radil, I. Dan. Při jednotlivých cvicích mu pak asistovali ještě další kandidáti a  mistři. Ukázky cviků Vojtěcha Zoubka, 2. kyu byly akční a  naprosto reálné, informační výklad dobrý a  srozumitelný. Náležitě se věnoval lidem, které učil. Karel Sláma, 1. kyu ukazoval cviky přehledně a  opět zcela reálně. Trochu chybí zkušenosti s  mluvením k  davu, ale to patřičně zastal mistr Honza. Další asistent Petr Hromádka, 1. kyu má mnoho zkušeností a  dokáže vypíchnout podstatné chyby. Zároveň zná hodně pomocných cviků k  odstranění těchto chyb a  má velmi dobrý cit pro detail. Dalibor Oliva, 2. kyu má naprosto reálnou ukázku každého cviku, kterou jen těžko někdo ustojí J. Je to velký chlap a  když se do úderu nebo kopu patřičně opře, tak většinou není do čeho bouchnout podruhé J. Pro žáky je skvělé, že dokáže vidět a  opravovat i  detaily. MUDr. Martina Neudertová, 2 . kyu byla u  této skupiny jedinou ženou s  hnědým pásem. Byla pro ně živým důkazem toho, že ženy mohou být stejně dobré karatistky jako muži. Zvláště ženy to výrazně motivovalo. Vilém Udatný, 3. kyu má hodně praktických zkušeností, které dokáže při výuce využít. Mluví  srozumitelně a  jasně k  věci, stručně a  výstižně. Skvělý motivátor. Dalibor Mrňávek, 2. kyu je při výuce celkem precizní, při výkladu je dost strohý. Omezuje se pouze na nejzákladnější věci, ale zato na ty podstatné. Zbytek podle potřeby doplnil mistr Honza.

Takže tolik různých asistentů měly žluté pásy a  k  tomu ještě mistry, kteří nad tím vším bděli. Je to obrovská výhoda, že se naši studenti karate mohou v  každém učebním programu učit od tolika skvělých karatistů. Toho nemají šanci docílit v  žádném oddíle. Proto je tak důležité jezdit na republikové semináře. Tady máte srovnání s  ostatními, spoustu korektur a  ukázek od různých lidí, různé formulace téhož aspektu… V  podstatě všichni asistenti jsou skvělí bojovníci, kteří své dovednosti prezentují na každém našem turnaji. Tato skupina měla tedy ohromné možnosti, jak opravit své chyby, jak se posunout dál, jak si ujasnit různé techniky i  jejich detaily.
Examinátorem (udělující zkoušky – pásky) zde byl M . Motl, III. Dan, člen mezinárodní Dan Academy a  držitel licence examinátora MSKAI X4.

Skupinu oranžových pasů vedl učebními programy 8  a  7  Martin Čipera, I. Dan a  pomáhali mu další mistři a  mistrovští kandidáti podobně jako u  předchozí tréninkové skupiny. Zde byl program náročnější a  také to bylo na prováděných technikách znát.

Skupinu nejvyšších pasů vedl speciálně připraveným učebním programem Pavel Trunec, II. Dan a  pomáhali mu opět další mistři a  mistrovští kandidáti. Tato skupina nejvyšších pasů měla specifický program, kde většinu obsahu již znala, ale unikala jim spousta důležitých detailů. A  právě tyto detaily, finty a  triky byly předmětem tréninku této skupiny.
Examinátorem (udělující zkoušky – pásky) zde byl M . Zezulka, VI. Dan, člen výkonného výboru mezinárodní Dan Academy a  držitel permanentní licence examinátora MSKAI X2.

Druhý víkend byl celý věnován testovní praxi. Zde si všichni mohli vyzkoušet na cvičném turnaji, nakolik opravili své chyby a  vyzkoušet nové naučené věci, které si již dostatečně zažili. Dalibor Mrňávek, 2. kyu jako časový koordinátor měl na starosti celou organizaci turnaje a  začalo se přípravou bojišť. Vydatně mu samozřejmě pomáhaly vyšší pásy, které to zároveň učily i  ty nižší.

Po oficiálním zahájení Martin Čipera, I. Dan všem vysvětlil časový průběh dne. Hned potom Miroslav Zezulka, VI. Dan ukázal a  vysvětlil nejčastější chyby ve formách na minulém turnaji. Nato se všichni náležitě zahřáli a  rozcvičili. Rozcvičku vedla MUDr. Martina Neudertová,
2. kyu
.
Po rozcvičce se lidé rozdělili do 3  skupin jako na předešlém víkendu a  začali se připravovat na soutěž. Opravovali přitom všechny nedostatky, na něž byli upozorněni. Procvičili si tedy formy (sestavy) a  pod vedením instruktorů ladili jejich co nejlepší provedení. Pak se věnovali procvičení bojových kombinací a  sérií, které mohli používat v  bojích na turnaji. Instruktoři je opět upozorňovali na důležité aspekty a  opravovali především taktické chyby, protože nácvik techniky pochopitelně zabere mnohem více času.

No a  pak to vše začalo. Rozběhly se na třech bojištích soutěže forem (sestav). Na prostředním bojišti se začalo mistrovskými kategoriemi a  tak se dle očekávání právě toto místo stalo centrem pozornosti všech ostatních přihlížejících.
Postupně pak také na dalších bojištích soutěžili nižší a nižší pásky. Nejmladší členové z  přípravky měli také svoji soutěžní kategorii. Na konci každé kategorie byly shrnuty základní postřehy soudců, aby soutěžící věděli na co se zaměřit při opravách.

 

Druhý den se pokračovalo sportovními boji a po nich sparingovými boji. Opět od nejvyšších kategorií po ty nejnižší.

Ve zbývajícím čase než se vše dopočítalo a nachystalo tak si mohl každý vyzkoušet exhibiční boje s mistrem Adamem Knajblem, II. DanDaliborem Mrňávkem, 2. kyu, kteří bojovali jen zlehka a ukazovali soupeřům, kde mají nedostatky. Smyslem těchto exhibičních zápasů bylo vyzkoušet si boje s vysokými zkušenými pásy, vnímat jak se pohybují, na co reagují v boji, jak kombinují techniky, jak využívají situace, jak si vytvářejí taktický moment… šlo tedy o bojové zkušenosti, které mohl každý získat bez rizika skutečného boje.

Na konci soutěžního dne opět soudci z   jednotlivých bojišť poukázali na nejčastější chyby a   nedostatky, kvůli nimž často nemohli techniky bodově ohodnotit. To byla na obou dnech skvělá zpětná vazba pro soutěžící. Koordinátor mistr Miroslav Zezulka, VI. Dan pak vypíchl jednotlivé zajímavé momenty nebo výkony konkrétních jednotlivců a  totéž pak doplnili arbitři z  jednotlivých bojišť.

Po tomto závěrečném shrnutí nastal čas pro předání diplomů těm úspěšnějším, jak ze soutěží forem, tak z  bojů. Tento turnaj byl součástí zkoušek na vyšší stupně a  proto byly následně slavnostně předávány certifikáty s vyšším technickým stupněm (páskem) těm, kteří splnili všechna potřebná kritéria.

Výsledky z   turnaje si můžete stáhnout zde:  Jarní turnaj 2017.

Všichni jednotlivci sbírají body do svého žebříčku Top Fighters. Jejich body se pak sčítají pro oddíl, v   němž trénují a   tvoří se žebříček oddílů (je zahrnut v   Top Fighters).

Také od začátku roku probíhá soutěž O   nejaktivnějšího účastníka. Soutěží se o   semináře MSKA-CZ na celý příští rok zdarma. Aktuální stav si můžete prohlédnout zde.

Fotky a   videa z   akce jsou zde.