Zimní škola 2015


Sezónu 2015 jsme začali Zimním seminářem moderního sportovního karate, jenž se konal 17.-18. a 24.-25. ledna 2015 v Praze. Jednalo se o dva víkendy.
Prvý víkend: program, který vedl mistr Miloslav Motl, IV. Dan, byl určen pro bílé a žluté pasy. V sobotu si zopakovali základní údery, jak samostatně, tak v útoku s partnery a průběh přímých předních kopů. V neděli již pokročili dále. Naučili se jednak využít údery pro zastavení útoku soupeře, ale také přímé přední kopy v útoku a průběh základních podmetů. Zdokonalili si také svou formu, ve které soutěží na turnajích.

Dalibor Mrňávek, 4. kyu při výuce přímého kopu vpřed. Partnerem je Tomáš Braun, 1. kyu

Dalibor Mrňávek, 4. kyu při výuce přímého kopu vpřed. Partnerem je Tomáš Braun, 1. kyu.

Oranžové a vyšší pásy trénovaly s mistrem Miroslavem Zezulkou, V. Dan. Měli speciální program zaměřený na trénink sérií, jejich využití v bojích a trénink forem nejrůznějším způsobem a v různých situacích. Hlavní důraz byl kladen na správné a plynulé provedení sérií, s bojovým nasazením.

MUDr. Martina Malčická kope zadní obloukový kop na hlavu Rostislava Paličky.

MUDr. Martina Malčická kope zadní obloukový kop na hlavu Rostislava Paličky.

Druhý víkend byl ve znamení testovní praxe – turnaje. Před tím než se však začalo se samotným turnajem, proběhl ještě tréninkový program jak pro žluté pásy pod vedením mistra Pavla Sokola, IV. Dan, tak pro oranžové pásy pod vedením mistryně Aleny Bajerové, II. Dan. Program mistra Sokola byl zaměřen na využití úderů při kontrech se strany, podmetů v útoku a nácviku sérií krytů. Mistryně Bajerová se v programu zaměřila na nácvik sérií s jednotlivých forem pro využití v bojích a zdokonalování jednotlivých forem po technické stránce i bojového nasazení.

Po skončení jednotlivých programů začala v odpoledních hodinách v sobotu první část turnaje – formy (sestavy). Začalo se od nejvyšších forem a postupovalo k formám nejnižším. Jako vzor pro všechny byla první formou DanSet pro mistry a mistrovské kandidáty. Technická úroveň i bojové nasazení bylo na vysoké úrovni. Následovali formy nižší. I zde se závodníci snažili o vysoké bojové nasazení a maximální technickou dokonalost.

Po formách následovaly boje. Opět se začínalo nejvyššími, tedy mistrovskými kategoriemi. Zde se rozhodně bylo na co dívat. Preciznost technik, rychlost provedení, jedna akce střídala druhou… skutečný koncert pro oči diváka. Následovaly další kategorie sportovního boje a po nich přišly na řadu sparingové kategorie (jednodušší forma boje) určené pro nejnižší pasy.

Ondřej Vachek, 6. kyu (ve výskoku) útočí na turnaji na Dalibora Mrňávka, 4. kyu.

Ondřej Vachek, 6. kyu (ve výskoku) útočí na turnaji na Dalibora Mrňávka, 4. kyu.

Na závěr turnaje se pak předaly diplomy za jednotlivé kategorie a také vyšší technické stupně. Mistr Sokol, IV. Dan všem zúčastněným na závěr vysvětlil, na co se mají zaměřit, aby jejich výkony byly ještě lepší.

Více fotek si můžete prohlédnout zde.