Úvodní škola pro nováčky 2016


O víkendu 21. – 22. května 2016 se uskutečnil v Hanušovicích na Šumpersku celorepublikový Úvodní seminář pro nováčky Moderního sportovního karate (MSK). Celou akci měla organizačně pod palcem mistryně Alena Bajerová, II. Dan. V tomto měsíci pořádáme každý rok první ze dvou těchto úvodních seminářů pro všechny naše nové členy. Ti se zde důsledně věnovali tréninku základních technik, postojů, krytů, držení rukou, pěstí, práci s tělem, použití šoku a všeho, na čem každý karatista postupně roste. Čím lépe si každý z nich osvojil tyto základy, tím lépe se mu bude trénovat jakákoliv technika v budoucnu. Na tomto typu semináře je více než na ostatních prostor pro dotazy, diskuzi a ujasnění si všeho kolem karate.

Rozcvička na začátku Úvodní školy.

Rozcvička na začátku Úvodní školy.

V průběhu celého víkendu se nováčci seznamovali s karatisty z ostatních MSK oddílů, poznali mistry, učitele a examinátory, dověděli se spoustu informací o celé naši eMeSKai škole, o jejím zakladateli prof. Dr. Rudolfu Jakhelovi IX. DAN, metodě výuky a tréninku, získávání zkoušek a mnoho a mnoho dalšího. Na jeden víkend to byl program opravdu nabitý. Cvičení se prokládalo diskusemi a vysvětlováním v podání mistrů i mistrovských kandidátů.
Jsem si jistý, že všichni naši noví členové odjeli po semináři do svých domovských oddílů plní dojmů a chuti do dalšího tréninku. Tento seminář je také vstupní akcí pro možnost účasti na dalších seminářích, turnajích či mezinárodních soustředěních.

 

Josef Král, I. Dan učí skupinu žlutých a oranžových pasů.

Josef Král, I. Dan učí skupinu žlutých a oranžových pasů.

Pro žluté a oranžové pasy je tato škola skvělou příležitostí otestovat si, jak mají zvládnuté základy. Na jiných typech seminářů na to není dost času, protože se probírají navazující oblasti a předpokládá se, že základy jsou již zvládnuty dostatečně. Kdo tedy využil této příležitosti, měl dostatek času pilovat základy, odstranit chyby a lépe kombinovat prvky základní úrovně. Neboť jak se říká „trénink dělá mistra“:-). Obsahem speciálního programu pro žluté a oranžové pásy bylo vše z programů 11 až 7 použít v praxi. Takřka stále se tedy trénovalo ve dvojicích – bojové situace, taktické situace, série. Akce na rychlost, na sílu do lap, na přesnost… Chrániče se v této skupině rozhodně hodily.

Vysoké pasy absolvovaly kompletní učební programy 6 a 5. Tyto vysoké programy se učí v naší republice pouze jednou ročně na standardních seminářích. V zahraničí se učí pouze na speciálních týdenních soustředěních. Kdo z vysokých pasů přijel, ten si je mohl celé procvičit… super. I v této skupině se velmi hodily všechny chrániče, malé i velké lapy a na večer masážní prostředky.

MUDr. Martina Neudertová, 3. kyu útočí obloukovým kopem do břicha Jiřího Kopice, 2. kyu.

MUDr. Martina Neudertová, 3. kyu útočí obloukovým kopem do břicha Jiřího Kopice, 2. kyu.

Na každou cvičební skupinu dohlíželi přítomní mistři, kteří se postarali o to, aby schopnosti účastníků po tomto víkendu opět podstatně vzrostly. Nováčci podle svých schopností složili své prvé zkoušky. Někteří získali druhý bílý pás (11. kyu) a ti nejšikovnější také žlutý pás (10. kyu). Blahopřejeme naprosto všem, protože každý, kdo přijel trénovat, udělal pro sebe něco dobrého.

Více fotek si můžete prohlédnout zde.