Mezinárodní letní škola 2016


Na začátku velkých prázdnin každoročně probíhá jedna z našich nejvýznamnějších akcí – týdenní mezinárodní Letní škola moderního sportovního karate. Jedná se o intenzivní mezinárodní soustředění karate. Letos se konal již 24 ročník této akce, z toho 22 krát byly místem konání Letovice u Brna, stejně jako letos. Akce proběhla ve dnech 2. – 9. července 2016 za účasti našich přátel ze Slovinska a Německa.
Tato akce je vlastně jedinou v celém roce, kdy se postupně procvičí všechny nízké učební programy a na vše je dostatek času.
Celou akci vedl osobně zakladatel naší školy a technický ředitel MSKAI – Luxemburg, prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan.
S ním přijel také jeden z nejstarších členů německé části naší organizace a zakladatel oddílu MSK v Aachenu (Cáchy) Stephan Mehrholz, III. Dan. Organizačně měl celou akci pod palcem koordinátor pro českou republiku Miroslav Zezulka, V. Dan.

(Zleva) Stephan Mehrholtz, III. Dan; Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan; Miroslav Zezulka, V. Dan

(Zleva) Stephan Mehrholtz, III. Dan; Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan; Miroslav Zezulka, V. Dan

Na tomto intenzivním soustředění jsme každý den, kromě turnajů, trénovali trojfázově. Ranní trénink byl zaměřen na kondici a probíhal vždy v přírodě. Trénovaly se formy (sestavy), série, kondiční běh…

Druhý trénink probíhal vždy v tělocvičně a převážně byl zaměřen na technickou část a cviky se soupeřem.

Třetí trénink probíhal také v tělocvičně a byl z větší části zaměřen na taktické situace. Obsah druhého a třetího tréninku se překrývaly a ke konci semináře dominovala technická část.

Z některých programů nebo jejich částí byla vyloučena účast nižších pasů z důvodů (ne)bezpečnosti, aby nedošlo ke zbytečným zraněním. Procvičovaly se techniky a taktické situace, které již vyžadovaly vyšší úroveň zvládnutí karate a také psychickou odolnost.
Účastníkům se dále věnovali naši další mistři a mistryně: Miloslav Motl, III. Dan, Alena Bajerová, II. Dan, Pavel Trunec, II. Dan, Šárka Kučerová, I. Dan, Adam Knajbl, I. Dan, Josef Král, I. Dan, Štěpán Příhoda, I. Dan, Martin Šmegr, I. Dan a další mistrovští kandidáti. Takže vzorů a pomocníků bylo více než dost a každý měl možnost si s mistry zatrénovat, konzultovat s nimi své nedostatky či zkušenosti.

Mistrovští kandidáti si plnili své požadavky na mistrovský pás — I. Dan. A ostatní mistři požadavky na vyšší DANy. Demonstrovali a případně i vysvětlovali jednotlivé cviky, kombinace, série… Celou akci se střídali v ukázkách a demonstracích jednotlivých technik i taktických cviků. Ke konci semináře již toho měli dost, ale byli to právě oni, kterým byla věnována největší pozornost. Právě oni si mohli odnést z celé akce nejvíce informací a poznatků o sobě samém. A to nejen ohledně karate…

Turnaj, neboli testovní praxe, je část semináře, kde se učíme bojovat. Zkoušíme uplatnit v různých bojových situacích to, co jsme se naučili na semináři a předchozím tréninkem v oddílech. Soutěžilo se ve formách (sestavách), sparinku (jednodušší forma boje) a plném sportovním boji. Celkem v 6ti kategoriích forem (sestav) a v 9ti kategoriích bojů.

Pár postřehů či zajímavostí:
Po 10 letech se opět vrátil Martin Šmegr, I. Dan a hned nastoupil do soutěže forem. Na semináři se dověděl, že jsme formy reformovali a tak měl pár dní na to se je přeučit J. A jak vidno na videích, zvládl to skvěle. Zvláště se mi líbí jeho kombinace 3, kdy ji dělá správně – bez pauzy mezi kopem a úderem. Nějaké detaily mu pochopitelně unikly, ale komu ne? Občas uvažuje, jakou techniku provést a tím se trochu ztrácí dynamika a někdy i rovnováha, ale to je po přeučení standardní. To jsme měli v prvé fázi po přeučení všichni. Takže hodně dobré Martine :-).

Šárka Kučerová, I. Dan jednoznačně potvrdila roli favoritky. Vytknout ji lze snad jen detaily, ale tohle je na této akci jednoznačně jedno z absolutně nejlepších provedení forem. Také to celkově bylo druhé místo.

Adam Knajbl, I. Dan vnáší do forem více bojového ducha, což je moc dobře. Forma je boj. U mnohých nižších, ale i některých vyšších pasů tohle bojové nasazení trošku chybí. Adamův velmi dobrý výkon byl oceněn celkově třetím místem.

Alena Bajerová, II. Dan také jednoznačně potvrdila roli favoritky. Kromě naprosto skvělé techniky nechyběla dynamika, bojové nasazení a využití plyometrie. V konečném pořadí zlaté prvé místo.

Dejan Prebil, 1. kyu (Slovinsko). U Dejana jsme viděli podobné chyby jako u našich borců, ale bylo jich malinko více a na stupně vítězů se již nevešel. Je velmi dobře, že máme možnost se srovnat se závodníky ze zahraničí. Ostatní cizince i naše závodníky mžete sledovat ve veřejných a interních videích.

Hned po skončení turnaje se vše vyhodnotilo a následovalo slavnostní vyhlášení výsledků a předávání diplomů. Po něm následovalo slavnostní udělování stupňů technicko-taktické vyspělosti. Na této akci jsme poprvé také udělovali pásky – proužky členům naší dětské školy – přípravky. Jsou to děti věkem mladé, a proto mají speciální přípravný program. Jeho zvládnutí, resp. pokroky v něm jsou místo standardních pasů indikovány barevnými proužky. Předávajícími byli prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan a Miroslav Zezulka, V. Dan.

Tato akce byla jedinečná v tom, že zde účastníci měli k dispozici 12 černých pasů (mistrů a mistryň) plus zakladatele naší školy prof. Dr. Rudolfa Jahkela, IX. Dan. Co si mohl účastník přát více – měli nejlepší mezinárodní učitele.

Report z  turnaje naleznete zde.
Všichni jednotlivci sbírají body do svého žebříčku zde. Jejich body se pak sčítají pro oddíl, v  němž trénují a  tvoří se žebříček oddílů (je zahrnut v  Top Fighters).
Také od začátku roku probíhá soutěž O  nejaktivnějšího účastníka. Soutěží se o  semináře MSKA-CZ na celý příští rok zdarma. 
Fotky a  videa z  akce jsou zde.