Podzimní seminář 2016


Obsahová náplň Podzimní školy konané Hanušovicích na Šumpersku ve dnech 15. – 16. 10. a  22. – 23. 10. 2016 byla trochu jiná než obvykle. Naše nejnovější členy s  nižšími pásy čekalo po mezinárodní Letní škole ověření, co všechno natrénovali nebo zapomněli přes léto. Celý první víkend byl ve znamení ujasňování souvislostí, stěžejních detailů v  technikách, taktickém použití… Převážně se trénovalo ve dvojicích, aby účastníci hned viděli, co jim funguje a  co ještě ne.

Oranžové a  vyšší pasy měly nestandardní náplň a  to byla kombinace tréninku a  trenérského semináře. Tento obsah vznikl na základě stále častějších dotazů a  požadavků na určité informace. Dost se jich týkalo i  mne samotného, což mi indikovalo, hlubší zájem o  to, jakou cestou jsem šel já sám, jak jsem došel až k  VI. Danu… Jak jsem trénoval, jak se dokázal motivovat, jak jsem překonával neúspěchy…

Takže jsme vlastní fyzické cvičení prokládali trenérskými informacemi, spojovali se sportovní teorií a  ve fázích odpočinku si vysvětlovali vše, co účastníky zajímalo. U  jednotlivých konkrétních cviků jsem se účastníků ptal, co vlastně cvičí, jaký aspekt je v  daném cviku nebo fázi důležitý, na co se zaměřit… A  společně jsme zjišťovali, že je toho mnohem více než si stačíme na běžných oddílových trénincích říci nebo uvědomit. Některé věci děláme podvědomě správně, o  jiných vůbec netušíme… Proto jsme si také ukazovali, jak se správně učí, jak se ukazuje, co a  jak se říká… když člověk učí jiné. A  pak jsme si zase ukazovali pohled toho žáka, který je učen. To znamená, na co se má dívat, v  jakém pořadí, co si má ujasnit, když pozoruje ukázku cviku. Jak pracovat s  tím co říká instruktor, jak to vnímat… Byl to ryze praktický seminář s  konkrétními otázkami a  konkrétními odpověďmi a  návody. Účastníci se ptali a  já odpovídal na základě svých 23 letých zkušeností, kdy jsem pracoval s  velkými skupinami lidí. Plus mám výhodu, protože mám i  spoustu zprostředkovaných zkušeností od prof. Dr. Jakhela a  dalších velkých mistrů v  MSKAI. Dost času jsme věnovali také ujasnění vazeb mezi technikou – taktikou – stavbou individuálního tréninku… Vysvětlovali jsme si, proč někteří z  vás nejsou dost rychlí…, proč vaše tělo nereaguje adekvátně situaci…, proč se tak nadřete v  technice…, proč vám nefunguji vysoké techniky dostatečně hladce na vyšší pás…, proč…, proč…, proč…

Několik základních myšlenek zde vypíchnu, ale pouze stručně, neboť sebepodrobnější popis nemůže nahradit přímou účast na akci, kde všichni přesně víme, co jsme si ukázali a  o  čem mluvíme.

 • Na jakoukoliv akci MSK (seminář, turnaj, oddílový trénink) přijet s  otevřenou hlavou. To znamená otevřít se novým informacím, ale i  těm starým jen jinak formulovaným. Snažit se je skutečně pochopit a  řídit se jimi. Ten kdo je říká, je mistr nebo opravdu hodně dobrý (každopádně s  vyšším pásem než vy), takže na tom asi něco bude. Neupadat do starých stereotypů (to už vím…, to už jsem slyšel 100x…) a  psychicky vypnout. Pak vám nic nového nedocvakne. Je potřeba se soustředit na každou věc, na každý ten detail, protože jinak se nelepšíte. Musíte cvičit vědomě nikoli mechanicky. Změna přístupu/postoje je zcela zásadnífunguje.
 • Rozcvičkaposilovačka. Každý z  vás si může stáhnout z  našich stránek emeskai.cz aktuální verzi rozcvičky i  posilovačky a  naučit se obojí správně. U  každého cviku je podrobný popis, jak se má správně provádět. Správné provedení není důležité pouze pro karate, ale pro vaše zdraví obecně. Naše rozcvička není jen tak nějaká… Má více funkcí a  je sestavena lékaři, aby zahrnovala co nejširší škálu aspektů. Opravdu stojí za to se ji naučit a  cvičit každý den – už jen kvůli zdraví a  pohody.
 • Všichni máte pohybový talent, vy všichni, kteří jste byli na semináři, ho máte. Všichni jste během jediného cvičebního bloku se mnou dokázali udělat úder pomocí švihu (našeho efektu biče). Dovedli jste své tělo k  tomu, že udeřilo pomocí vlny tělem (pata-bok-rameno), žádná tlačená ruka jako dříve. Všichni jste zvládli správný bič v  úderu. To znamená, můžete to udělat vždy. Není žádná fyzická překážka, která by vám v  tom objektivně bránila. Jen nedostatek správného vedení a  přesně proto máme semináře. Proto na semináře mají pravidelně jezdit také všichni trenéři (tutoři a  vedoucí), aby se naučili co nejlépe učit. A  vy sami sobě jste dokázali, že to zvládnete a  zvládnete to rychle. Pokud víte jak, a  jste správně vedeni. Takže už není důvod trčet na nějakém pásu rok nebo dva….prostě dělejte pokroky mílovými skoky J.
  Za celou dobu co se věnuji modernímu sportovnímu karate (od roku 1992) bych spočítal na prstech jedné ruky kolik netalentů jsem měl. Všichni ostatní, ať již měli jakýkoliv handicap (příliš zkrácené svaly, nadměrný svalový tonus, špatná vnitrosvalová či mezisvalová koordinace, dokonce i  skolióza páteře), své nedostatky překonali a  dosáhli takových osobních úspěchů, které oni i  jejich okolí dříve považovali za nemožné.
 • A  jak jsem to tedy dělal já?
  • Jezdil jsem na každý seminář, tenkrát byly dokonce tři-víkendové a  každý turnaj. Poslouchal jsem stále dokola, co se tam vysvětluje a  ukazuje. Říkal jsem si, že už to vše znám a  umím (stejně jako vy) – jen tělo to zatím tak dobře nedělá. A  pak jsem začal zkoušet sám sebe. Začal jsem si předem říkat, co je u  každé techniky v  tu danou fázi podstatné. Na co je potřeba dávat pozor, které jsou typické chyby… a  zjistil jsem, že i  přes obrovský počet seminářů, které jsem absolvoval, mi stále uniká spousta detailů a  úhlů pohledů.
  • Začal jsem se tedy na to dívat jinak, jako bych to měl učit já (třeba sám sebe a  vysvětlit si každý detail). Tím jsem si musel vše ujasnit. Když se někdo ptal – snažil jsem si na otázku odpovědět dříve než vyučující mistr. A  za pár okamžiků jsem věděl, zda to bylo správně a  úplně. Průběžně jsem u  sebe zlepšoval každý detail, o  kterém se mluvilo. A  když už jsem to vše věděl (všechny aspekty, chyby) a  nezapomínal na nic, mnohem lépe jsem viděl své vlastní nedostatky a  pracoval na nich. A  s  každým seminářem a  každým opakovaným výkladem měla najednou pro mne vyřčená slova nové a  nové významy. S  tím jak jsem trénoval a  vice a  vice si osvojoval danou techniku, tím pro mne stále stejný výklad měl nový a  nový podtext/význam. Najednou to nebylo stereotypní – to už znám, slyšel jsem to 100x… to je přesně ta chyba, kterou většina dělávypne pozornost, už to přece zná…
  • Pak jsem se koukal na ty, co jim to šlo lépe než mi a  ptal se Okoukával a  ptal se. Makal jsem na sobě každý den, vnímal své tělo… Byl jsem schopen pilovat konkrétní detail celé hodiny – správně (zafixovat správný pohyb).
  • Když už jsem neměl inspiraci a  vzory v  ČR, tak jsem byl rád za mezinárodní akce, kde byly nové vzory. A  pochopitelně jsem „ždímal” toho nejzkušenějšího – mistra Dr. Rudolfa Jakhela.
  • A  spoustu dalšího jsme si říkali a  vysvětlovali na semináři…

Druhý víkend jsme měli všichni program V  (volný/vyšší) a  přípravu na turnaj. Turnaj měl, co se týče vašich výkonů, proběhnout tak, aby každý váš nástup byl pro vás přínosem. Bez ohledu na výsledek. To co jste se naučili v  učebním programu, pak to natrénovali na oddílových trénincích, máte zakomponovat do svých bojů. Testovní praxe – náš turnaj na semináři je test, který má prověřit nakolik jste schopni dané techniky a  taktiky použít v  praxi.

Podzimní turnaj byl poslední příležitostí, jak získat body do Ligy MSKA-CZ. Každý bojovník získával body na turnajích během celého roku a  nyní je čas je všechny sečíst a  na mistrovství republiky MSKA-CZ je vyhlásit. Podobně je to s  žebříčkem mistrovských pasů. Body jednotlivců z  každého oddílu se sčítají a  dávají tím také pořadí jednotlivých oddílů v  republice.

Oficiální report z  turnaje je zde [download id=”2771″].
Všichni jednotlivci sbírají body do svého žebříčku v Lize MSKA-CZ zde. Jejich body se pak sčítají pro oddíl, v  němž trénují a  tvoří se žebříček oddílů (je zahrnut v  Top Fighters).
Také od začátku roku probíhá soutěž O  nejaktivnějšího účastníka. Soutěží se o  semináře MSKA-CZ na celý příští rok zdarma. Aktuální stav si můžete prohlédnout zde.
Fotky z  akce jsou zde.