Mistrovství republiky MSKA-CZ 2017


Velkou a také závěrečnou akcí letošního roku bylo mistrovství republiky MSKA-CZ 2017 v Praze. Sportovní klání proběhlo 25. listopadu 2017 v Praze Smíchově. Partnery akce Nadace sportující mládeže a T.J. Sokol I. Smíchov.
Celý turnaj měl organizačně na starosti Miloslav Motl, III. Dan a pomáhali mu naši ostatní mistři, mistryně plus mistrovští kandidáti. Supervizorem celé akce byl koordinátor MSKA-CZ pro českou republiku Miroslav Zezulka, VI. Dan.

Již před desátou hodinou dopolední se začali sjíždět závodníci z celé republiky. Pomocníci u dveří je směrovali do šaten a dávali základní informace. Zde museli účastníci odevzdat certifikát prokazující jejich technicko-taktickou vyspělost v karate a vše se ověřilo podle přihlášek. Poté mohli vstoupit dále.

Na stěnách sportovní haly visela loga partnerů, vzorově poskládaná tatami dychtivě očekávala prvé borce… každý měl dostatek času se v hale zorientovat, rozcvičit se a psychicky připravit. Účastníci se dávali do řeči a sdělovali si zážitky. Další si prohlíželi medaile a poháry, o které se bude soutěžit. Jiní se rozcvičovali a další v ústraní pohroužení do sebe se snažili koncentrovat. Mezitím organizátoři v zázemí kmitali jako hodinky: kontrola prezence, kontrola tabulek, určení rozhodčích na jednotlivá bojiště, nastavení kamer, informace fotografům, příprava občerstvení pro hosty, tisk harmonogramu… S blížícím se začátkem byla čím dál více cítit slavnostní atmosféra a také napětí… soutěž se blížila.

Akce začala přesně. Úvodní slovo měl koordinátor pro českou republiku, který všechny přivítal, podal základní informace, poté Filip Papoušek stručně nastínil časový harmonogram jednotlivých kategorií na konkrétních bojištích. Po slavnostním nástupu a pozdravech začaly soutěže ve formách (sestavách). Každý stupeň pásu měl předepsané povinné sestavy, které musel předvést bezprostředně jednu za druhou. Čím vyšší pás, tím více sestav. Kamery točily, foťáky fotily, přátelé povzbuzovali… Nejsledovanější kategorií byla pochopitelně ta nejvyšší, mistrovská. Následovaly další kategorie vysokých pasů postupně až po ty nejnižší. Na letošním ročníku byla také poprvé otevřena kategorie forem pro přípravku (dětská škola) pro naše nejmenší. A byla to jednoznačně dobrá volba, protože výkony přihlášených dětí byly na jejich věk skutečně obdivuhodné.

Po ukončení soutěží forem následovaly kategorie bojů. Ty probíhaly opět od nejvyšších kategorií – mistrovských, postupně až po ty nejnižší. Začalo se nejvyšší kategorií – absolutní kategorií bojů mužů, v níž nastoupili také někteří mistrovští kandidáti. Boje byly podle očekávání velmi atraktivní. Techniky zde byly velmi silné, ale pod kontrolou.
V následující absolutní kategorii bojů žen to bylo něco podobného. Ženy používaly mnohem více údery a kopy se většinou omezovaly na přímé a obloukové kopy vpřed. Ovšem razance kopů byla místy až překvapivě silná, neboť rozhodčí se nespokojili pouze s „nějakým“ kopem.
Boje modrých a zelených pasů byl již o ten pověstný stupínek níže. Viděl se sice malinký přesto zřetelný kvalitativní rozdíl mezi absolutní a touto kategorií. Také zde byli bojovníci zcela různých typů i taktik, což tuto kategorii zatraktivnilo zase jiným způsobem.
Následovaly další a další kategorie sportovního boje. Rozhodně byly boje dravé a bylo v nich vždy kus srdce bojovníka.

Po sportovních bojích se u nižších pasů pokračovalo jednodušší formou boje – sparingem. Zde jsou předem jasně určeny role (kdo útočí a kdo se brání). Tyto role se po každém útoku pravidelně střídají. Oba závodníci jsou tak nuceni umět nejen úspěšně útočit, ale také se úspěšně bránit. Zde se poprvé výrazněji projevily kvalitativní rozdíly mezi bojovníky oranžových, a dokonce i žlutých pasů. To ukazuje na rozdíly v motivaci, přístupu k tréninku i nasazení jednotlivých karatistů.
Paradoxně nejsledovanější kategorií byla ta nejmladší – boj chlapců pod 13 let. Zde bylo úžasné vidět, jak nádherně zvládají techniku i taktiku karate. Chlapci ještě nejsou zatížení chybami a nemají „svou hlavu“, takže poslouchají své trenéry a kouče. Výsledkem je skutečně nádherná podívaná a techniku i taktiku našeho moderního sportovního karate.

Veřejná část turnaje určená pro čestné hosty, partnery a ostatní příznivce moderního sportovního karate proběhla od 14:00 hodin. To byly k vidění formy vítězů jednotlivých kategorií a boje vysokých kategorií, různá finále a další atraktivní boje.

Po ukončení všech bojů byla chvilka na oddech. Závodníci si navzájem sdělovali zážitky, ukazovali modřiny a živě diskutovali o všech bojích. V zázemí mezitím opět všechno kmitalo na plné obrátky. Počítání pořadí, vypisování diplomů, příprava pohárů a medailí… Mezitím, než se vše dopočítalo a vypsalo, měl k závodníkům komentář Miroslav Zezulka, VI. Dan. Zhodnotil boje v jednotlivých soutěžích a pak postupně také v jednotlivých kategoriích. Upozornil na často se vyskytující chyby a pochválil povedené akce. Poděkoval všem, kteří se na přípravě i průběhu celé akce podíleli, neboť je to spousta práce, která ovšem navenek není vidět. Takže jim patří velký dík. A pochopitelně tutorům a vedoucím v oddílech, kteří vás dlouhodobě připravují a učí. V neposlední řadě vám samotným, neboť tím, že jste se účastnili, jste získali své osobní zkušenosti, své postřehy… posunuli jste se zase o kousek dál. To vám nenahradí žádné vyprávění nebo čtení o akci na webu nebo v bulletinu. To nemůže nahradit vlastní zkušenost a zážitky, cítit atmosféru

Na závěr akce ti nejúspěšnější získali diplomy, poháry a medaile. Ti méně úspěšní alespoň hromadu cenných zkušeností a skvělé zážitky.

Součástí této poslední akce v roce bylo také předání licencí trenérům MSKA-CZ. Prodloužení licencí trenérů bojových sportů III. třídy. Vyhlášení vítěze soutěže o nejaktivnějšího účastníka proběhlo letos bez losování, přestože dva účastníci na prvém místě měli stejný počet bodů. Vzhledem k tomu, že MSKA-CZ letos slaví 25 let své existence byla odměna v podobě seminářů zdarma v roce 2018 přiznána oběma výhercům, kterými se stali Jarmila Radilová ze Znojma a David Puchoň z Pardubic. Blahopřejeme a užijte si to.

Dále byla uzavřena a vyhodnocena Liga MSKA-CZ. To znamená žebříčky Top Fighters a Top Masters. Z toho pak také vyhodnoceny nejlepší oddíly oceněné rovněž poháry za prvá tři místa.
Také byla uzavřena aktivita mistrů, v níž mohou mistři a mistryně sledovat plnění svých podmínek na vyšší mistrovské stupně Dan a pro mezinárodní Examinátorské licence.

Jednotlivá umístění, včetně celé výsledkové listiny si můžete prohlédnout zde.
Výsledky Ligy MSKA-CZ 2017 si můžete prohlédnout zde.
Fotky z akce si můžete prohlédnout zde.