Jarní soustředění 2019


Jarní soustředění sportovního karate EMESKAI proběhlo ve dnech 23. – 24. a 30.-31. března 2019 a tentokráte v Zábřeze na Moravě. Celou akci měl organizačně na starosti Radovan Andrle, IV. Dan.

Oficiálně Jarní soustředění zahájil v sobotu v 11:00 hod. koordinátor pro ČR M . Zezulka, VI. Dan. Po společném zahřátí byli účastníci rozděleni do skupin podle stupně technicko-taktické vyspělosti a v nich trénovali svůj program.

Ve všech skupinách se trénovalo dynamicky, s plyometrií a patřičným bojovým nasazením… Užitečné byly chrániče, úderové lapy i terčovnice. Skupinu nižších pasů (bílé a žluté) vedl v sobotu Radovan Andrle, IV. Dan a Alena Bajerová, III. Dan. Oranžové pasy učil  Pavel Trunec, III . Dan a věnovali se od základních až po velmi pokročilé techniky. Zelené a vyšší pasy pod vedením Adama Knajbla III. Dan zlepšovali starty, plyometrii a dynamiku technik s důrazem na uvolněný pohyb těla.

Mistři M. Zezulka, VI. Dan, M. Motl, IV. Dan a M. Čipera I. Dan upřesňovali metodiku pro Dětský program EMESKAI, natáčeli video a pomáhal také mistrovský kandidát V. Doubravský, 1. kyu.

Druhý víkend byl celý věnován testovní praxi. Vilémem Udatný, 2 . kyu jako časový koordinátor měl na starosti celou organizaci turnaje. Protože mnozí nastupovali do bojů poprvé, stručně se zopakovala pravidla soutěží forem i bojů.

Po krátké pauze, kdy se každý závodník připravoval po svém, se rozběhly soutěže forem (sestav). Standardně se začalo mistrovskými kategoriemi a postupně se pokračovalo nižšími kategoriemi.

V neděli se pokračovalo sportovními boji a po nich sparingovými boji. Opět od nejvyšších kategorií po ty nejnižší.

Na konci soutěžního dne soudci z jednotlivých bojišť poukázali na nejčastější chyby a nedostatky, kvůli nimž často nemohli techniky bodově ohodnotit. To byla skvělá zpětná vazba pro soutěžící.

Po tomto závěrečném shrnutí nastal čas pro předání diplomů těm úspěšnějším, jak ze soutěží forem, tak z bojů. Tento turnaj byl součástí zkoušek na vyšší stupně a proto byly následně slavnostně předávány certifikáty s vyšším technickým stupněm (páskem) těm, kteří splnili všechna potřebná kritéria. Členové dětské školy EMESKAI získali vyšší proužky na svůj pás.

Výsledkovou listinu z turnaje si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde: Výsledková listina