Jarní škola 2016


Letos se v  březnu střídalo jarní počasí se zimním a  tak jsme nevěděli, jak se vybavit do Hanušovic na Šumpersku. Zde se totiž konal ve dnech 5 .-6 . a  12.-13. března 2016 tréninkový seminář moderního sportovního karate s  názvem Jarní škola 2016. Celou akci měl organizačně na starosti mistr Jan Haněl, I . Dan a  na vše dohlížel koordinátor pro českou republiku mistr Miroslav Zezulka, V . Dan.

Stovka účastníků se začala sjíždět již před 10:00 hod., přestože akce začínala až v  11:00hod. Bylo to kvůli vlakovým a  autobusovým spojům. Jsem rád, že se lidé mají rádi, že atmosféra těchto akcí je pohodová a  navzájem si všichni pomáháme k  lepším výsledkům. Akce byla rozdělena do dvou víkend.

První víkend. Po společné rozcvičce byl obsah semináře rozdělen na 3  základní skupiny. Programy A  a  10, pro bílé a  žluté pásy, vedl mistr Miloslav Motl, III. Dan. Programy 8  a  7 , pro oranžové pásy, vedl mistr Pavel Trunec, II. Dan a  program V , pro zelené a  vyšší pásy, vedla mistryně Alena Bajerová, II. Dan.

Mistr Miloslav Motl, III. Dan učí skupinu bílých a žlutých pasů.

Mistr Miloslav Motl, III. Dan učí skupinu bílých a žlutých pasů.

Mistr Miloslav Motl, III. Dan rozdělil svou skupinu na bílé, které vedl přímo on. Pak na žluté 10.kyu, které vede Petr Hromádka, 1 . kyu a  na žluté 9 . kyu, které vedl Jiří Kopic, 1 . kyuJan Radil, 1 . kyu. Skupinu žlutých pasů pak v  jednotlivých cvicích vedli také další mistrovští kandidáti jako Tomáš Braun, 1 . kyu a  další. Jak bílé, tak žluté pásy se na tomto víkendu opravdu hodně opravily a  naučily se také kvantum nových věcí. Byl to pro ně velmi náročný, ale také velmi přínosný víkend.

Tomáš Braun, 1. kyu učí kombinaci přímého kopu a jednostranného úderu. Vzadu dohlíží mistr M. Motl, III. Dan.

Tomáš Braun, 1. kyu učí kombinaci přímého kopu a jednostranného úderu. Vzadu dohlíží mistr M. Motl, III. Dan.

Mistr Pavel Trunec, II. Dan ve své skupině hojně využíval úderových lap a  sparingových cviků. Před každým cvičebním blokem vysvětlil své skupině, co budou trénovat a  jak. Poukázal na jednotlivé detaily a  vysvětlil, proč jsou důležité. Následovala praktická ukázka se stručným vysvětlením a  pak vlastní cvičení účastníků. Mistr Pavel pak všechny průběžně opravoval. Obsah svých učebních programů pojal mistr Pavel hodně prakticky a  atraktivně. Byla to skupina, kde asi nejvíce lidé odlétávali po kopech nebo se váleli v  prachu podlahy po úspěšných podmetech.

Mistr Pavel Trunec, II. Dan vede skupinu oranžových pasů.

Mistr Pavel Trunec, II. Dan vede skupinu oranžových pasů.

Mistryně Alena Bajerová, II. Dan se zaměřila u  své skupiny na starty v  bojové vzdálenosti, překonávání vzdálenosti k  soupeři. Dále na šoky (explozivnost) a  plyometrii v  technikách. Každý cvik začínala hrou, na níž ukázala proč je následně procvičovaný detail důležitý. Tak účastníci lépe pochopili, proč je potřeba dávat pozor také na tento konkrétní detail. Nechyběla běžecká abeceda, plyometrické cviky, strečink a  různá protažení.
Mistryně Alena také vymyslela spoustu cviků na opravy různých detailů v  technice, aby pomohla rychleji korigovat chyby členů své skupiny. A  nutno říci, že se jí to dařilo. Bylo to něco nového, pro účastníky zpestření programu, přestože trénovali stále stejné techniky. Ke konci obou dní se zaměřila na detaily ve formách a  bylo to velmi tvořivé pro všechny zúčastněné.

Mistrně Alena Bajerová, II. Dan vysvětluje detaily své skupině.

Mistrně Alena Bajerová, II. Dan vysvětluje detaily své skupině.

Druhý víkend akce proběhl opět v  Hanušovicích a  na programu byla příprava na testovní praxi (turnaj) a  pak vlastní soutěže.

Na úplném začátku proběhla prezence a  rozcvička. Po jejím skončení se účastníci rozdělili do několika skupin. Skupinu vysokých pasů si vzal na starosti mistr Adam Knajbl, I . Dan. Tento velmi úspěšný bojovník probral se svou skupinou taktické manévrování po bojišti, dynamiku technik karate, strategii boje… Taková bojová příprava na nadcházející turnaj. Skupinu oranžových pasů měl na starost mistr Pavel Trunec, II. Dan. Zde začali korekturami chyb u  soutěžní formy a  pokračovali přípravou na soutěž. Skupinu žlutých a  bílých pasů vedl mistr Miloslav Motl, III. Dan. Zde se korigovaly základní aspekty bojových pozic, pohyb po zápasišti, korektury základních úderech a  kopech.

Adam Knajbl, I. Dan (vpravo) útočí obloukovým kopem na hlavu.

Adam Knajbl, I. Dan (vpravo) útočí obloukovým kopem na hlavu.

Na celou akci dohlížel mistr Miroslav Zezulka, V . Dan, jemuž pomáhal mistr Pavel Sokol, IV. Dan.
Mezitímco si všichni užívali tréninku karate, mistr Jan Haněl, I . Dan spolu s  několika mistrovskými kandidáty dolaďovali vše ohledně blížící se soutěže.

Martin Čipera, 1. kyu soutěží ve formě.

Martin Čipera, 1. kyu soutěží ve formě.

Turnaj začal přesně, jak bylo plánováno. Začalo se nejvyššími formami a  postupně soutěžili nižší a  nižší pásky. Na konci soutěžního dne byly shrnuty základní postřehy soudců. Definovány nejčastější chyby v  každé z  forem a  za co se nejvíce strhávaly body.
Druhý den se pokračovalo sportovními boji a  po nich sparingovými boji. Opět od nejvyšších kategorií po ty nejnižší.

https://youtu.be/AIX94HQjAGM
Na konci soutěžního dne opět soudci z  jednotlivých bojišť poukázali na nejčastější chyby a  nedostatky, kvůli nimž často nemohli techniky bodově ohodnotit. To byla na obou dnech skvělá zpětná vazba pro soutěžící.
Koordinátor mistr Miroslav Zezulka, V . Dan pak vypíchl jednotlivé zajímavé momenty nebo výkony konkrétních jednotlivců.

Andrea Šipošová (vlevo) útočí přímým kopem.

Andrea Šipošová (vlevo) útočí přímým kopem.

Po ukončení bojů nastal čas pro předání diplomů těm nejúspěšnějším, jak ze soutěží forem, tak z  bojů. Úplně na závěr pak byly předány certifikáty s  vyšším technickým stupněm (páskem) těm, kteří splnili všechny nutné podmínky.

 

Report z  turnaje je [download id=”2225″].

Všichni jednotlivci sbírají body do svého žebříčku Top Fighters. Jejich body se pak sčítají pro oddíl, v  němž trénují a  tvoří se žebříček oddílů (je zahrnut v  Top Fighters).

Také od začátku roku probíhá soutěž O  nejaktivnějšího účastníka. Soutěží se o  semináře MSKA-CZ na celý příští rok zdarma. Aktuální stav si můžete prohlédnout zde.

Fotky a  videa z  akce jsou zde.