Tréninkový mítink 2018


O  víkendu 18. – 19. srpna 2018 se uskutečnil ve vysokomýtské sokolovně celorepublikový Tréninkový mítink Moderního sportovního karate (EMESKAI). Přípravu, organizaci a  vedení celého tréninkového mítinku zajišťoval vedoucí vysokomýtského oddílu, Martin Čipera, I . Dan. Asistovali mu mistři: Radovan Andrle, III. DanPavel Trunec, II. Dan.

Srpnový mítink byl pojat jako efektivní příprava pro sportovní boj pro aktivní členy EMESKAI z  celé republiky a  proto se na něm trénovaly i  cviky, které nejsou standardně v  EMESKAI cvičebních programech.

Tréninkový mítink začal po nástupu rozehřívacím blokem. V  tomto bloku jsme si po prvotním rozehřátí vyzkoušeli variantu tréninku s  únikovými pásy, s  reakčními míčky a  za pomoci žebříků jsme si procvičili prvky zaměřené na plyometrii při odrazu.

V  následujícím bloku přízemní akrobacie jsme si vyzkoušeli naši prostorovou orientaci na gymnastických prvcích od klasického kotoulu až po přemety. Do tohoto bloku jsme zařadili nácvik všech typů pádů.

Následoval blok nácviku situací ze sportovního boje se zaměřením na „čtení“ soupeře, na úhyby proti přímým útokům, obranu proti nim, přebrání aktivity při soupeřově útoku a  pohyb po bojišti. Vše jsme procvičili reálně ve dvojicích s  různými partnery.

V  posledním sobotním cvičebním bloku zaměřeného na sebeobranu jsme navázali na obranu proti držení a  napadení, které jsme si nacvičili na letošním květnovém Speciálním Mítinku konaném také ve Vysokém Mýtě. Zopakovali jsme si některé základní prvky a  přidali jsme si i  nové složitější varianty.

Nedělní ráno začalo kondičním během k  rybníku Chobot, kde následoval další blok sebeobrany. A  poté jsme pokračovali kondičním během zpět do vysokomýtské sokolovny. Zde pak po rozcvičce následoval plyometrický blok na žebřících, který si pro nás připravila jedna z  nejmladších držitelek vysokého pásu, Hana Štrumfová, 5 . kyu, z  oddílu Polička.

Bloky náročné na fyzičku vystřídal blok technický. V  něm jsme si procvičili formy a  jejich demonstrace dle skript jednotlivých forem. Rozdělili jsme se na tři skupiny. Žluté a  oranžové pasy, si procvičily formu Primu a  Secundu. Druhá skupina zelených pasů si zopakovala formu Tertia Set a  třetí skupina našich kandidátů si procvičila všechny kontra formy.

závěrečném bloku jsme pokračovali v  nácviku situací ze sportovního boje ve dvojicích. Na konci semináře jsme byli všichni příjemně vyčerpáni, seminář jsme si řádně užili. Určitě si ho příští rok opět zopakujeme…

Všem přeživším karatistům gratulujeme a  přejeme jim další skvělé zážitky.
Martin Čipera, I . Dan