Tréninkový mítink 2014


Tréninkový mítink je jednou ze zcela specifických akcí, kde kromě nácviku bojových technik karate máme možnost si vyzkoušet i prvky reálné sebeobrany. Letos se uskutečnil ve dnech 16. – 17. srpna 2014 ve Vysokém Mýtě. Patronát nad celou akcí držel mistr Pavel Trunec, I. Dan.

Nejdříve jsme se však zahřáli rozcvičkou spojenou s akrobatickými cviky, jako jsou kotouly a hvězdy. Po této úvodní části jsme si všichni zkusili bojové situace, kde jsme kromě tradičních kopů použili i chvaty, páky a přehozy, které jinak leží mimo pravidla našeho sportovního boje. Dostatečný čas byl také věnován sebeobraně v pozici na zemi, kde jsme zjistili jak nejlépe ze sebe setřást soupeře v momentě, kdy už moc času na přemýšlení nezbývá a je potřeba rychle jednat.

Kromě boje beze zbraně jsme okusili i základy práce s tyčí, nožem a nunchaku. Zvláště při práci s tréninkovým/gumovým nožem jsme detailněji probrali taktické situace jak z pohledu útočníka, tak i obránce. Cíle útoků bylo potřeba volit v závislosti na použité zbrani. Např. při manipulaci s nožem bylo záměrem chránit se proti případnému pořezání a zároveň provést co nejvíce výpadů čepelí vůči soupeři, abychom minimalizovali jakoukoliv jeho další akci.

Mimo procvičování boje došlo také na posilovací a koordinační cviky. K tomu jsme využili nedaleký venkovní sportovní stadión. Zde jsme prováděli cviky známé z běžecké abecedy. Běžecká část tréninku nám byla ztížena nošením určených osob a provádění cviků s  nimi, při kterých nesmělo dojít ke kontaktu nesených sportovců se zemí.

Tréninkový mítink neobsahoval turnajovou část, přesto jsme měli možnost vyzkoušet si spoustu věcí, na které kvůli cvičebnímu plánu nezbývá tolik času. Zároveň se jednalo o vynikající přípravu na následující akce Moderního sportovního karate.

Adam Knajbl, I. Dan