Speciální mítink EMESKAI 2019


O víkendu 18. – 19. května 2019 se uskutečnil celorepublikový Speciální Mítink Moderního sportovního karate (MSK). Tradičně toto soustředění karatistů zorganizoval oddíl  z Vysokého Mýta.

Přípravu, organizaci a vedení celého tréninkového mítinku zajišťoval vedoucí vysokomýtského oddílu, Martin Čipera, II. Dan. Vedení jednotlivých cvičebních bloků semináře si rozdělili mistři Adam Knajbl, Martin Čipera a František Starý. Květnový mítink byl pojat jako „odměna“ pro aktivní členy MSK z celé republiky a proto se na něm trénovaly cviky, které nejsou standardně v MSK cvičebních programech.

 Speciální mítink začal po nástupu rozehřívacím a rozcvičovacím blokem pod vedením mistra Martina. Do tohoto bloku mistr Martin zařadil MSK rozcvičku a trénink přízemní akrobacie. Následoval blok nácviku forem, ve kterém jsme se rozdělili do skupin dle barvy pasu. V každé skupině byl minimálně jeden mistr, který všechny formy detailně vysvětlil a ukázal dle skript Formy Set a Contra Set. Nejprve jsme několikrát zacvičili každou formu a pak jsme ve skupinách procvičili totéž reálně s útočníky.

Následovala první část cyklistického bloku. Cestou do dvacet kilometrů vzdáleného Brandýsa nad Orlicí nás čekala výzva v podobě lesních cest, stoupání a klesání. Po příjezdu na Brandýské koupaliště jsme zde pokračovali blokem koordinačních cviků, který vedl mistr František. Následovala druhá část cyklobloku, jehož  cílem byla opět vysokomýtská sokolovna. Pokračovali jsme blokem sebeobrany pod vedením mistra Adama. Jelikož se již den schýlil ke svému konci byl sobotní trénink zakončen po 20. hodině krátkou posilovačkou. Poté byl již čas večeře. Pro účastníky Speciálního Mítinku bylo v areálu sokolovny připraveno grilování a ohýnek pro stmelení kolektivu.  

Nedělní ranní trénink se odehrával na atletické dráze v areálu ZŠ Jiráskova. Po krátkém, několikakilometrovém rozběhání jsme si zopakovali prvky z běžecké abecedy a atletický trénink pod vedením mistra Adama. Následně jsme se přesunuli k druhému nedělnímu bloku.

Pak už následoval hlavní bod a lákadlo pro většinu cvičících – plavecký trénink v bazéně. Od roku 2016, kdy jsme tento „wellnes blok“ uspořádali premiérově v historii seminářů MSKA-CZ,  zařazujeme tento blok již pravidelně na program Speciálního Mítinku. Blok v bazéně připravil mistr Martin, který má k vodě jako bývalý závodní plavec nejbližší vztah. Hned na začátku po krátkém rozplavání si každý zaplaval měřený úsek na 100 m volným způsobem a hned poté jsme každému změřili uplavanou distanci pod vodou. Dalším blokem v bazéně byl praktický nácvik ideální plavecké techniky všech čtyř plaveckých stylů. Následovala relaxace ve vířivce a finské sauně. Tam se všichni prohřáli a odpočinuli. Následoval trénink karate ve vodě. Odpor vody dělal své. Už to nebylo tak „jednoduché“ jak na souši. Z bazénu odcházeli všichni unavení, ale nadšení.  Kombinace dvouhodinového ranního běhu a dvou hodin plavání byla pro některé téměř likvidační.

A to před sebou měli ještě poslední nedělní blok – cvičení se zbraněmi. Tentokrát jsme cvičili s tyčí pod vedením mistra Adama.

Všichni jsme byli příjemně vyčerpáni, ale byli jsme ze semináře opravdu nadšeni. Tak si ho určitě příští rok opět zopakujeme…

Všem přeživším karatistům gratulujeme a přejeme jim další skvělé výsledky.
Martin Čipera, II. Dan