Mistrovství EMESKAI 2021


Poslední akcí tohoto roku, uzavírající letošní sezónu, bylo mistrovství republiky EMESKAI 2021 Praze. Sportovní klání proběhlo 13. listopadu 2021 ve sportovní hale Praha Smíchov.

Vše měl organizačně na starosti Miloslav Motl, IV. Dan a pomáhali mu naši ostatní mistři a mistrovští kandidáti. Na stěnách sportovní haly visela loga partnerů, vzorově poskládaná tatami dychtivě očekávala prvé borce…

Po slavnostním nástupu a pozdravech začaly soutěže ve formách (sestavách). Každý stupeň pásu má předepsané povinné sestavy, které musí předvést bezprostředně jednu za druhou. Čím vyšší pás, tím více sestav. Kamery točily, foťáky fotily a přátelé povzbuzovali…

Po ukončení soutěží forem následovaly Kategorie sportovních bojů. Ty probíhaly opět od nejvyšších kategorií – mistrovských, postupně až po ty nejnižší. Po sportovních bojích se u nižších pasů pokračovalo jednodušší formou boje – sparingem. Zde jsou předem jasně určeny role (kdo útočí a kdo se brání). Tyto role se po každém útoku pravidelně střídají. Oba závodníci jsou tak nuceni umět nejen úspěšně útočit, ale také se úspěšně bránit.

Slavnostního vyhodnocení se ujal Miroslav Zezulka, VI. Dan spolu s Miloslavem Motlem, IV. Dan. Poděkovali všem, kteří se na přípravě i průběhu celé akce podíleli. Ti nejúspěšnější získali diplomy, poháry a medaile. Ti méně úspěšní alespoň hromadu cenných zkušeností a skvělé zážitky.

Po formálním ukončení celého Mistrovství MSKA-CZ 2021 se pokračovalo Dan promocí.
Dan promoce je udělování mistrovských (černých) pasů. U nás v ČR tento druh akce proběhl poprvé v historii a pro všechny zúčastněné to byl skvělý zážitek.