Adria seminář 2016 – Chorvatsko


Mezinárodní seminář pro vysoké pásy, Adria seminář, proběhl na ostrově Mali Lošinj v městečku Veli Lošinj ve dnech 1. -9. října 2016.

Sjížděli jsme se v  sobotu od ranních až do pozdních odpoledních hodin. Po večeři jsme se všichni sešli v  konferenční místnosti, kde nás oficiálně přivítal na mezinárodním semináři mistr prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan. Zde jsme získali potřebné organizační informace a  zbytek večera bylo volno. Večer a  část noci byla tedy ve znamení pozdravů a  diskusí s  ostatními účastníky, seznamování se s  novými a  spousta další zábavy.

V  neděli jsme se sešli na ranní trénink v  6 :30 na malém hřišti před hotelem. Mistr Jakhel osobně vedl ranní zahřívací běh na větší hřiště u  základní školy. Ve včerejších informacích říkal, že je to cca 100 m od hotelu. Po 10 minutách běhu jsem však o  tom začínal pochybovat. Nehledě na to, že jsme běželi různými úzkými uličkami, lemovanými zdmi vyššími než kdokoli z  nás, takže orientace v  prostou byla velmi ztížena. Po třetí křižovatce těchto úzkých uliček, které vypadaly naprosto stejně, jsem začínal ztrácet orientaci. Vzpomněl jsem si na pohádku O  perníkové chaloupce, přesněji na tu pasáž, jak otec zavedl děti do lesa a  tam je zanechal osudu… Nakonec jsme na ono hřiště přece jen doběhli a  zde začal ranní kondičně – koordinační trénink.  
Starší členové si vzpomínali na ony cviky, které se cvičí pouze na těchto vysokých seminářích a  některé z  nich dokonce pouze na Adria seminářích. Ti noví se je snažili naučit během vlastního cvičení. Uvnitř velkého kruhu předcvičovalo spolu s  mistrem Jakhelem také několik dalších mistrů. Z  Čechů to byl Adam Knajbl, I . Dan, takže i  my jsme zde měli svého reprezentanta.

Ostatní tak mohli vidět každý cvik v  provedení několika mistrů, z  různých úhlů pohledů i  vzdálenosti. Zkrátka ideální stav pro učení. Trénink byl zakončen kratičkými posilovacími cviky vedenými Issou Koite, III. Dan. Po tréninku většina účastníků zamířila k  moři se vykoupat. Zbytek měl v  plánu se vrátit do hotelu, ovšem zůstali osamoceni na hřišti, neznaje cestu zpět J. Takže po malých skupinkách vyrazili na slepo do uliček vstříc svému osudu a  doufaje, že do dalšího tréninku hotel najdou…

Polední trénink sebeobranyboje se zbraněmi se kvůli dešti nekonal a  místo toho jsme měli v  konferenční místnosti sportovní teorii, zaměřenou pochopitelně na karate.

Na večerní nedělní trénink jsme se sešli před hotelem v  16:30 hod. Tentokráte zahřívací běh na velké hřiště u  základní školy vedl stejnou trasou Issa Koité, III. Dan. Po doběhnutí posledních účastníků a  společném pozdravu nás čekal technicko-taktický trénink. Po tréninku všichni zamířili opět do moře, aby ulevili namoženým svalům. A  nutno podotknout, že to fungovalo skvěle.

poslední nedělní tréninksportovní teorie – nás Čechy čekal ve 20:30 v  konferenční místnosti. Zde jsme měli prof. Dr. Jakhela, IX. Dan pouze pro sebe. Cokoli jste o  karate, tréninku, bojích, taktice… chtěli vědět, zde se stačilo zeptat. Studnice 50 let mezinárodních zkušeností byla připravena dát vám všechny odpovědi, které vás zajímaly.
No a  po tomto posledním tréninku jsme už notně unaveni padli do postelí jako mrtvoly. Neuvěřitelné bylo, že ačkoliv při odchodu z konferenční místnosti vypadali všichni tak, že usnou ve stoje, za chvíli se pod okny rozproudila živá diskuse a  smích… evidentně někdo ožil :-). 

Další dny to probíhalo obdobně. Jeden polední trénink sebeobrany vedl Issa Koité, III. Dan, další pak prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan. Ranní kondičně-koordinační tréninky postupně převzal Dr. Michael Borg, III. Dan. Večerní tréninky vedl všechny prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan. Teplota vzduchu každý den postupně klesala až na pouhých 14 °C  ve středu, což jsme na Adria semináři ještě nikdy nezažili. Tak chladno bylo poprvé v  historii tohoto semináře. Další dny pak teplota zase vystoupala na příjemných 17 °C . Takže středa byla zřejmě jediný den, kdy se většina z  nás nekoupala. A protože u  moře nejsme každý den, tak to Češi museli náležitě využít :-).

Ve čtvrtek ráno jsme měli na programu přerážení kamenů. Takže ti, jenž byli na Adrii poprvé, dostali školení o  tom, jaké kameny si mají hledat. Takže při procházkách do města, na koupání nebo jen tak po okolí se mimo jiné dívali také po kamenech, které pak rozlámou. Kdo neměl štěstí dříve, tak si našel adekvátní kameny na samotném místě přerážení. Nejdříve Issa Koité, III. Dan všem vysvětlil teorii k  přerážení kamenů holou rukou a  následně provedl praktickou ukázku. Dohlížel prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan. Následovalo individuální překonávání vlastních psychických bariér, neboť techniku přerážení již všichni měli zvládnutou. Kdo přerážel poprvé v  životě, zažíval obrovskou euforii, když dokázal holou rukou zlomit kámen. To je úžasný, nezapomenutelný zážitek. Každý si ho má napoprvé pořádně vychutnat. Kdo už přerážel kameny vícekrát, tak si znovu a  znovu může vychutnat ten hezký pocit zdolání stále větších kamenů. Každopádně přerážení kamenů patří na tomto semináři k  atraktivním disciplínám.

V  pátek ráno jsme začali mezinárodní turnaj soutěžemi ve formách. Nejprve nastupovali mistři ve své nejvyšší kategorii. A  postupně další, nižší pásy. Všechny závodníky pozorně sledovali prof. Dr. Rudofl Jakhel, IX. Dan, Miroslav Zezulka, V . Dan, Stephan Mehrholtz, III. DanDr. Michael Borg, III. Dan. Každý závodník byl v  tomto užším kruhu okomentován, bylo upozorněno na jeho individuální chyby i  chyby plynoucí z  národní interpretace forem. Zde se rodila jednotlivá doporučení pro účastnické státy i  nejnadějnější borce. Posuzovala se kvalita na úrovni jednotlivých států. Také odtud vzešla další doporučení, která se zapracují do tréninkově-výukových materiálů.

V  15:30 na pobřeží ve skalách se v  nádherné přírodní scenérii konalo slavnostní promování mistrů a  mistryň. Také my za českou republiku jsme měli nějaká želízka v  ohni a  tak jsme napjatě čekali, zda vše vyjde podle našich představ. Nakonec vše vyšlo podle očekávání a  zde je přehled získaných pasů a  licencí.

Tomáš Braun, I . Dan
Jan Radil, I . Dan
Martin Čipera, I . Dan
Adam Knajbl, II. Dan
Miroslav Zezulka, VI. Dan

Adam Knajbl, II. Dan – Licence Instructor Expert (XE)
Miloslav Motl, III. Dan – Licence Associate Instructor (X4)
Pavel Sokol, IV. Dan – Licence Instructor Expert (XE)

Zbytek pátečního dne bylo volno a  všichni si užívali slavnostního okamžiku.

V  sobotu ráno jsme se přesunuli do městečka Mali Lošinj, kde jsme v  místní sportovní hale pokračovali v  turnaji kategoriemi bojů. Začínalo se opět mistrovskými kategoriemi, kde zcela výrazně upoutal náš Adam Knajbl, II. Dan a  s  přehledem v  mistrovské kategorii zvítězil. Ani naši další účastníci nezůstali pozadu a  obsadili jsme v  této mezinárodní konkurenci spoustu medailových míst.
Celkový report z turnaje naleznete zde.

V  odpoledních hodinách, kdy turnaj skončil a  proběhlo oficiální zakončení nejen turnaje, ale také celého mezinárodního semináře, jsme se museli rozloučit s  tímto místem také my. Týden uběhl rychle a  my po dlouhém loučení se všemi účastníky jsme se museli vydat na cestu domů. Plni nových zážitků a  dojmů i  poznatků, na čem máme dále pracovat.
Děkuji všem účastníkům za skvělou atmosféru, díky že jsem to vše mohl prožít s  vámi.
M. Zezulka, VI. Dan

Fotky z  akce jsou zde

Celkový report s výsledky je [download id=”2878″]

Další zážitky v  článku Tomáše Brauna, I . Danzde.