Adria Action 2018, Chorvatsko


Na přelomu září a  října, přesněji 29. /9 . – 7 . /10. 2018 proběhla v  Chorvatsku v  městečku Veli Lošinj mezinárodní akce EMESKAI určena výhradně pro karatisty vyšších technických stupňů (pásků). Letos se sjelo 106 účastníků!!! Jedná se o  každoroční akci s  dlouhou tradicí a  jen máloco nasvědčovalo tomu, že právě letošní běh se zapíše navždy do historie EMESKAI.
Většina účastníků se sjížděla již den předem (v  sobotu), aby se důkladněji seznámila s  lokalitou, využila čas ke koupání v  moři apod.

Neděli jsme začali prvým zahřívacím během v  dosti úzkých uličkách městečka Veli Lošinj s  kamennými zdmi vysokými zhruba 2 ,5m. Kdo zde byl poprvé, velice rychle ztratil orientaci, kde vlastně je. Musel se soustředit nejen na běh, ale také kam na každé z  velice podobných křižovatek odbočit. Ztratit se zde je neuvěřitelně snadné. To nutí jednotlivce, držet krok s  těmi prvními J. V  následujících dnech jsem čekal, kdy se budeme muset úzkou uličkou probojovat, ale žádný soupeř se tam do konce akce neobjevil… tak možná příště :-).

Po zahřívacím běhu začal kondičně-koordinační trénink. Jak již z  jeho názvu vyplývá, byl tento trénink určen primárně pro koordinaci a  následně také kondici. Tyto ranní tréninky vedl obvykle německý mistr Michael Borg, IV. Dan a  vydatně mu pomáhal Issa D . Koité, IV. Dan. Z  našich mistrů to pak byli Alena Bajerová, III. DanAdam Knajbl, III. Dan. Důraz byl kladen na správnou koordinaci pohybů u  složitějších cviků (akcí karate). Cvičilo se v  adekvátním kondičním tempu a  cviky se střídaly jeden za druhým. Korektury probíhaly převážně vizuálně a  akusticky. Zde se již začal ukazovat rozdíl mezi karatisty se znalostmi sportovní teorie, kteří viděli aplikaci teorie v  praxi – v  konkrétních cvicích. A  těmi, pro které to bylo pouze fyzické koordinační cvičení. Přínos to mělo pro obě skupiny účastníků, ti první z  toho pochopitelně vytěžili mnohem více. Jsem velmi rád, že u  nás v  ČR roste zájem o  školení sportovní teorie, protože to znamená více karatistů, kteří chápou hlubší podstatu pohybových principů karate. To znamená mnohem větší předpoklad pro rychlejší učení a  větší úspěchy. Na závěr jsme si lehoučce zaposilovali a  následovala regenerace v  chladné vodě jadranského moře.

Po snídani a  osobním volnu začínal trénink sebeobrany v  11:00 hodin. Tyto lekce vedl Mitja Jukič Grmom z  Kempo arnis. Trénovali jsme akce holýma rukama i  s  nožem. Mistr Mitja byl mile překvapen, kolik umíme a  hlavně jak rychle se učíme díky skvělým pohybovým základům z  EMESKAI. Zde mnohým „docvaklo“, jak geniální pohybový základ jim dává EMESKAI… Kdo „přežil“ měl osobní volno až do odpoledního tréninku.

Technicko-taktický trénink začínal každý den v  16:30 hodin a  letos byl rozdělen na dvě skupiny. Sportovní skupinu, která se intenzivněji připravovala na sportovní zápasy. A  sebeobrannou skupinu, která se intenzivněji připravovala na reálný boj. Sportovní skupinu vedl Michael Borg, IV. Dan a  sebeobrannou skupinu opět Mitja Jukič Grmom. Pouze poslední lekci sebeobranné skupiny vedl „náš“ Adam Knajbl, III. Dan, který se zaměřil na přímočaré, efektivní techniky policie a  jiných ozbrojených složek.

Na konci každého dne pak následovala večeře a  občasné večerní mítinky sportovní teorie, na nichž jsme si vysvětlovali, co přesně děláme a  proč. Byly představeny nové informační kanály, kterými můžeme nově také sdílet informace. Byl představen nový Content management systém (CMS) pro celé evropské EMESKAI, nový vzdělávací e -lerningový systém opět pro celé EMESKAI… a  další a  další novinky. Tato akce byla skutečně novinkami nabitá, takže kdo se účastnil, byl u  toho, jak se píše historie EMESKAI.

Ve čtvrtek se pak konala slavnostní Dan promoce mistrovských stupňů. Jednalo se o  největší Dan promoci v  historii EMESKAI vůbec, na níž promovalo 56 mistrů!!! Na prvý mistrovský stupeň – I . Dan – promovalo 28 úspěšných kandidátů! Tímto se stal Veli Lošinj na krátkou dobu místem s  velmi vysokou koncentrací černých pasů na metr čtvereční v  Evropě J. Interně je v  EMESKAI velkou ctí možnost vykonávat funkci asistenta prof. Dr. Rudolfa Jakhela při slavnostním ceremoniálu Dan promocí. Dr. Jakhel umožnil v  celé historii EMESKAI tuto funkci vykonávat pouze několika osobám. O  to větší význam to mělo letos, kdy byl touto čestnou funkcí pověřen koordinátor pro českou republiku Miroslav Zezulka, VI. Dan.

 

Slavnostní ceremoniál Dan promoce je pro zúčastněné jedním z  největších zážitků v  životě a  proto si jej všichni náležitě užívali. Pochopitelně jsme měli i  česká želízka v  ohni a  zde jsou naši úspěšní mistři a  mistryně.

 Na I . Dan byli úspěšně promováni: Jiří Ruibar, Karel Sláma, František Starý, Monika Zezulková, David Mikeš, Otta Bartůněk, Dr. Kristýna Krejzlová, Stanislava Kubešová, Petr Hromádka, Dalibor Oliva, Jiří Kopic, Dalibor Mrňávek, Dr. Martina Neudertová, Vojtěch Zoubek.

Na II. Dan byli úspěšně promováni: Josef Král, Martin Čipera, Radek Klabeneš a  Jan Radil.

Na III. Dan byli úspěšně promováni: Alena Bajerová, Pavel Trunec, Adam Knajbl a  Pavel Halama.

Na IV. Dan byli úspěšně promováni: Miloslav Motl a  Radovan Andrle.

Také nám v  mezinárodní Dan Academy přibyli dva noví examinátoři s  licencí X5 – Assistant Instructor. A  to Jan Radil, II. DanMartin Čipera, II. Dan. Dále byly prodlouženy licence X5 stávajícím examinátorům: Alena Bajerová, III. Dan; Pavel Trunec, III. Dan. Byla také prodloužena licence X4 – Associate Instructor a  to Miloslavu Motlovi, IV. Dan.

Na závěr této výjimečné Dan promoce čekalo na zúčastněné skutečné překvapení. Miroslav Zezulka jako jeden z  vrcholných členů akademické rady slavnostně vyhlásil jménem Dan Academy EMESKAI udělení X . Danu prof. Dr. Rudolfu Jakhelovi. Opět se píše historie a  kdo byl u  toho, má hluboké nezapomenutelné zážitky. Tímto aktem se také prof. Dr. R . Jakhel, X . Dan více stahuje z  aktivního vedení, aby dokončil svou akademickou práci. Vidět jej budeme moci ještě na speciálních akcích a  slavnostních Dan promocích.

Jak sami čtete, tato Adria Action 2018 byla skutečně výjimečná po mnoha stránkách a  kdo se jí účastnil, stal se nedílnou součástí historie EMESKAI. A  historie se píše každou naší akcí, každým okamžikem…

Poslední částí této akce byl mezinárodní turnaj Adria Cup 2018. Soutěžilo se ve formách (sestavách) a  sportovním boji. Boje probíhaly na třech bojištích a  bylo to skutečně náročné. Přes všechny překážky se našim karatistům podařila vybojovat cenná umístění:

Umístění Jméno Kategorie
1 . místo (zlato) Alena Bajerová forma Contra set
1 . místo (zlato) Hanka Štrumfová forma Tercia
1 . místo (zlato) Ivan Brabec boje mužů MB
2 . místo (stříbro) Milada Morávková forma Tercia
2 . místo (stříbro) Adam Knajbl forma Contra set
2 . místo (stříbro) Alena Bajerová boje žen FA
2 . místo (stříbro) Dalibor Oliva boje mužů MA
2 . místo (stříbro) Martin Goláň boje mužů MB
3 . místo (bronz) Václav Doubravský boje mužů MR
3 . místo (bronz) Josef Král boje mužů MA
4 . místo Kristýna Krejzlová boje žen FA
4 . místo Kateřina Kučerová forma Quarta
4 . místo David Puchoň forma Tercia

Moc všem blahopřejeme, neboť umístění vyžadovala skutečně obrovské nasazení. Velmi děkuji úplně všem, protože ikdyž se neumístili na medailových příčkách, vydali ze sebe maximum. Tato akce byla jedna z  těch, které se skutečně nezapomínají. Opět se potvrzuje, že nestačí o  akci jen číst, je nutno to prožít. Prožitky vám nikdo nemůže předat… jsou jedinečné. A  jsem šťastný, že jsem mohl být u  toho. Tohle už zůstane v  historii navždy…