Ing. Petr Fňukal, I. Dan


Ing. Petr Fňukal, I. Dan

  • tutor v oddíle MSKA Polička

e-mail: petr.fnukal@mska.cz
oddíl: MSKA Polička (http://policka.mska.cz)

Vystudoval SPŠ stavební ve Vysokém Mýtě a dále pokračoval na studiu VUT Brno, Fakulty stavební v oboru konstrukce a dopravní stavby. V současné době pracuje jako stavitel divize D12 – Mostní stavby u firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 
Bojovým uměním se začal věnovat v deseti letech, kdy trénoval necelé dva roky v oddíle Shotokan karate ve Svitavách. MSKA začal trénovat na střední škole ve Vysokém Mýtě, poté trénoval v oddíle Svitavy. Po příchodu na vysokou školu do Brna pokračoval v tréninku karate, které vyučoval jako volitelný předmět tělocviku pro studenty VUT Brno, ale už jako člen oddílu MSKA VUT Brno.
 
Na vysoké škole mu kolegové otevřeli cestu k tréninkům atletiky a speciálních posilovacích cvičení pro atlety a vzpěrače, kterým se učil v oddíle TJ Atletika Svitavy pod vedením trenéra pana Marka a jeho svěřenců, kteří s ním studovali VUT v Brně. Tyto cenné informace a zkušenosti v současné době používá v tréninku karate jako doplňku pro speciální fyzickou přípravu zaměřenou především na rychlost a dynamiku pohybu ve sportovním zápase karate. V této oblasti je nápomocen jak na seminářích, tak na speciálních tréninkových mítincích určených zejména pro vyšší pásy a speciálně pro členy MSKA TEAMU.
 
Sportovní úspěchy:
  • Adria Cup – Mali Lošinj, Chorvatsko 2006 – 2. místo muži střední váha
  • Mezinárodní turnaj Letní škola – Letovice, ČR 2010 – 1. místo muži absolutní
  • Adria Cup – Mali Lošinj, Chorvatsko 2010 – 3. místo team boje muži