Jan Haněl, I. Dan


Jan Haněl, I. Dan

tutor MSK T.J. Sokol Šumperk

e-mail: jan.hanel@mska.cz
oddíl: MSK T.J. Sokol Šumperk (http://sumperk.mska.cz)

Studoval šumperské gymnázium a nyní se věnuje studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Při studiu získává praxi v advokátní kanceláři.
 
S karate (shotokan) se dostal poprvé, avšak jen krátce, do kontaktu ve svých šesti letech, později znovu od devátých narozenin a to mu vydrželo až dodnes. Mezitím však vyměnil oddíl tradičního karate JKA za oddíl Moderního Sportovního Karate v Šumperku, kde působí od jara 2001 dodnes. Od podzimu roku 2002, po získání zeleného pásu, se pravidelně aktivně zapojoval do vedení a přípravy tréninků. Roku 2008 převzal oficiálně otěže oddílu v Šumperku, který vedl již nějakou dobu předtím. Od roku 2011 se zejména kvůli studiu opět vrátil na pozici tutora. V tréninku karate zúročuje dlouhé roky, co se věnoval lehké atletice – víceboji. Krom karate trénoval i aikido a to v letech 2003 a 2004.
 
„V Moderním Sportovním Karate jsem se z velké části našel, nenutí člověku cizí slova ani myšlení. Mám dostatek prostoru pro realizaci svých plánů a sama sebe vůbec – zejména tuto volnost oceňuji.“
 
Po promoci na I. DAN se zapojil do instruktorského a examinátorského programu.
 
Z úspěchů, které zatím má, jmenujme ty nejcennější: 
  • Moravia Cup – Brno, ČR 2004 – 2. místo forma Quarta
  • Shotokan Cup – Rychnov nad Kněžnou, ČR 2006 – 2. místo boje senioři do 75kg, 3. místo boje junioři do 75kg
  • Mezinárodní turnaj Easter Cup – Praha, ČR 2008 – 1. místo forma Set
  • Mezinárodní Mistrovství MSKA ČR – Chotěboř, ČR 2009 – 1. místo forma Quinta
  • Mezinárodní Mistrovství MSKA ČR, – Praha, ČR 2010 – 1. místo forma Quinta
  • dále umístění v TOP TEN v letech 2004, 2005 a 2006
 
V dalších letech by chtěl co nejvíce trénovat a prosadit se více na úrovni ČR a následně i mezinárodní. Až dojde do věku, kdy už nebude moci tak intenzívně cvičit, chce se věnovat trénování nových talentů.