Reakční rychlost a prvé boje


Tento trénink začal po náležitém rozcvičení zlepšováním reakční rychlosti a to už od naší sportovní přípravky. Rychlost reakce (lidově postřeh) je daná dobou reakce na určitý podnět. Neboli schopnost v co nejkratším čase reagovat pohybem (např. provést kryt) na určitý podnět (např. úder soupeře).
Typ podnětu může být akustický (zvukový), vizuální (optický) nebo kinestetický (fyzický, dotek). U nás v karate se jedná především o podnět vizuální. Vidím, že soupeř útočí (podnět) a já reaguji (uhýbám, kryji…).
Reakce na tento podnět může být jednoduchá nebo složitá. Reakce jednoduchá spočívá v tom, že máme určen jeden podnět (jedna karate akce), na který reagujeme a máme určeno, jak reagovat (vykrýt nebo uhnout apod.). U trénovaných jedinců bývá tato doba reakce kratší než 0,1 sekundy, což je naprosto úžasné. U složité reakce jsou různé kombinace počtu podnětů i akcí, kterými reagujeme. V našem tréninku jsme se dnes zaměřili na ty reakce jednoduché a zvláště ve sportovní přípravce to bylo velmi přínosné.

Pak si naši nováčci z podzimního náboru poprvé vyzkoušeli v boji s partnerem to, co se doposud naučili. Aby získali lepší dojem z toho, co vlastně trénují a ujasnili si jak by to mělo fungovat. Začalo se jednostrannými a diagonálními údery, po nichž následovaly kopy do soupeře. Byly to prvé zážitky a zkušenosti z tréninkového boje a právě proto zanechaly silný dojem. Jsou to prvé krůčky našich budoucích karatistů 🙂