Metodika MSK


Metodika MSK (moderního sportovního karate) je vědecky ověřená a praxí potvrzená metoda, vycházející z přirozeného pohybového schématu, jenž používají všichni špičkoví bojovníci na světě. Jejím autorem je expert bojových umění Prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan (mistrovský stupeň), který je mimo jiné zakladatelem mnoha odborných a vědeckých institucí v oblasti bojových umění a sportů na celém světě. Tato metoda je chráněna mezinárodními autorskými právy právě pro její vysokou účinnost, která je tou nejlepší formou přípravy pro sebeobranu. Metoda je systematizována podle soudobých didaktických principů, logická a názorná bez složitých orientálních názvů a proto snadno pochopitelná a dostupná každému. Je s konečnou platností zbavena své dálnovýchodní exotiky, je zbavena mystiky a racionálně navazuje na evropský způsob myšlení a učení, které jsou nám vlastní a činí tedy proces výuky mnohem rychlejším a účinnějším. Tato metoda je sestavena tak, aby energie a čas byly co nejsmyslněji vynaloženy v závislosti na tělesně- technickém a duševně- intelektuálním rozvoji každého člena.

Všechny tréninky jsou sestaveny do učebních programů, které jsou natolik systematizovány, že tréninky jsou obsahově rovnocenné bez ohledu na to, kdo trénink vede.
Každá daná část učební náplně je završena republikovým seminářem s turnajem, na němž adepti pod vedením nejvyššího pásu v regionu procvičí danou část s detailním vysvětlením, postupnou vazbou a korekturami jako součást zkoušky na vyšší pás. Své nabyté dovednosti si ověří na testovní praxi – turnaji.

Od daných stupňů výcviku přibývá jako součást zkoušky: forma (cvičení sestav), sparing (lehčí forma boje), plný sportovní boj, přerážecí techniky a další.

S postupným vývojem, mimo těchto bojových dovedností, se naši členové učí vystupovat a komunikovat s jedinci i kolektivem, vysvětlovat a učit jiné, získávají zkušenosti s organizací akcí, s vedením kolektivu apod. Jsou zapojování do systému školení trenérů, systému soudců (rozhodčích) a dalších vzdělávacích oblastí.
Jedno na druhé navazuje tak, aby na konci této cesty stál nejen skutečně výborný a všestranný bojovník, ale také harmonická, vyrovnaná osobnost. Cílem bojových umění není někomu ublížit, nýbrž to, aby nikdo neublížil nám. Ne tedy poškození, nýbrž ochrana zdraví a života.

Kniha o naší metodě tréninku vyšla v mnoha jazycích, také v češtině.