Přijímání nových členů probíhá :-)


Více informací v sekci Pro nováčky nebo zde.

Existují dvě hlavní koncepce dlouhodobého tréninku. Prvou je snaha o co nejvyšší výkonnost již v útlém dětství a nazýváme jej „ranou specializací“. Druhá říká že výkonnost by měla být přiměřená věku a dětství a je nazývána „tréninkem přiměřeným věku“.
V našem oddíle trénujeme podle druhé koncepce, proto máme zcela oddělenou část přípravy dětí, tzv. Dětský program EMESKAI (přípravka), od tréninku mládeže a dospělých, tzv. Sportovního programu.

Dětského programu (přípravky) se zaměřujeme na komplexní rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí podle jejich senzitivních období. V tréninku převládá herní forma a snaha o vybudování pozitivního vztahu k pohybu.

tréninku mládeže a dospělých kromě technik karate trénujeme také koordinaci, rychlost a sílu. Ke karate patří rovněž nácvik přízemní akrobacie, ohebnosti a pružnosti. Samozřejmě, je brán ohled na věk a dispozice každého člena.