Adria Action – Adria seminář 2022


Na přelomu září a října, přesněji 26. /9 . – 2 . /10. 2022 proběhla v Chorvatsku v městečku Veli Lošinj mezinárodní akce EMESKAI určena výhradně pro karatisty nejvyšších technických stupňů (pásků). Jedná se o každoroční akci s dlouhou tradicí a součástí byla mezinárodní slavnostní Dan promoce černých pasů. Toto soustředění je náročné fyzicky i psychicky a pro jeho náležité zvládnutí je potřeba se na něj adekvátně předem připravit.

Většina účastníků se sjížděla již den předem, aby se důkladněji seznámila s lokalitou, využila čas ke koupání v moři apod. V den příjezdu bylo moře chladnější než obvykle, což nám ovšem nebránilo si v něm pořádně zaplavat a užít si jej, neboť jsme již tak nějak tušili, že následující dny již tolik času nebude:-).

Neděli jsme začali prvým zahřívacím během v dosti úzkých uličkách městečka Veli Lošinj s kamennými zdmi vysokými přes 2m. Kdo zde byl poprvé, velice rychle ztratil orientaci, kde vlastně je. Musel se soustředit nejen na běh, ale také kam na každé z velice podobných křižovatek odbočit. Ztratit se zde je neuvěřitelně snadné. To nutí jednotlivce, držet krok s těmi prvními J.

Po zahřívacím běhu začal kondičně-koordinační trénink. Jak již z jeho názvu vyplývá, byl tento trénink určen primárně pro koordinaci a následně také kondici. Důraz byl kladen na správnou koordinaci pohybů, zvláště u složitějších cviků. Cvičilo se v adekvátním kondičním tempu a cviky se střídaly jeden za druhým. Korektury probíhaly převážně vizuálně a akusticky. Zde se již začal ukazovat rozdíl mezi karatisty se znalostmi sportovní teorie, kteří viděli aplikaci teorie v praxi – v konkrétních cvicích. A těmi, pro které to bylo pouze fyzické koordinační cvičení. Jsem velmi rád, že u nás v ČR roste zájem o školení sportovní teorie, protože to znamená více karatistů, kteří chápou hlubší podstatu pohybových principů karate. To znamená mnohem větší předpoklad pro rychlejší učení a větší úspěchy. Na závěr jsme si lehoučce zaposilovali a následovala regenerace v chladné vodě jadranského moře.

Po snídani a osobním volnu začínal trénink sebeobrany v 11:00 hodin. Kdo „přežil“ měl osobní volno až do odpoledního tréninku.

Technicko-taktický trénink začínal každý den v 16:30 hodin a převážně se absolvoval obsahový trénink školy EMESKAI.

Na konci každého dne pak následovala večeře a večerní mítinky sportovní teorie, na nichž jsme si vysvětlovali, co přesně děláme a proč. Tyhle části vedl výhradně zakladatel naší školy prof. Dr. Rudolf Jakhel, X. Dan.

Slavnostní Dan promoce mistrovských stupňů si pamatuje každý účastník. Je to jedinečný zážitek a letos jsme měli dvě želízka v ohni. Kateřina Kučerová získala I. Dan (prvý černý pás) a Martin Čipera III. Dan. Oběma moc gratulujeme.

Na této mezinárodní akci jsme měli pouze jednoho zástupce našeho oddílu a to Janu Ražnou, její úspěchy se naprosto skvělé:

 Forma Terca set

4. místo Ražná Jana

Boje FG

1. místo Ražná Jana

A také Jana získala vyšší pás a to 4. kyu (modrý pás)
Moc blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci CZ i našeho krmelínského oddílu.