Den bojových her karate 2024


Prvou březnovou sobotu, 2. 3. 2024, se uskutečnila v Zábřehu na Moravě již tradiční akce moderního sportovního karate EMESKAI a to Den bojových her. Akce byla primárně určena pro naše nejmladší členy ze sportovních přípravek našich oddílů. Byla to skvělá příležitost pro děti i jejich rodiče, aby si užili společný čas, procvičili si pohybové dovednosti a zasoutěžili si s ostatními.

Program akce byl pestrý a zábavný. Začali jsme zahřátím a rozcvičkou, kterou jsme spíše potřebovali my dospělí než neposedné a dychtivé děti. Následně se střídaly aktivity s vyšším a nižším zatížením podle sportovní metodiky pro děti, do všeobecných cviků se prokládaly také přípravné cviky karate pro děti. Zapojovali se také rodiče a ostatní doprovod, z čehož jsme měli velkou radost. Vždyť co je hezčího než trávit tento aktivní čas dítě a rodič spolu. Pak jsme si vyzkoušeli standardizované přípravné cviky pro tréninky dětí, které nám pomáhají zlepšovat koordinaci, rovnováhu, sílu a rychlost. Některé byly náročnější ale každopádně jsme si užili legrace.

Průběžně jsme měli krátké přestávky na občerstvení a dále jsme pokračovali hrami a soutěžemi, které byly hlavním lákadlem akce. Děti i rodiče se zapojili do různých disciplín, jako byly rovnovážné a koordinační cviky, hry na reakční rychlost a rychlost změny směru pohybu (různé honičky a slalomy), rychlost lokomoce (kratičké sprinty), různé kotouly a převaly na žíněnkách a mnohé další. Bylo vidět, že si to všichni užívají a fandí si navzájem. Každý si užil svou chvilku “slávy”, ale primárně nešlo o vítězství, nýbrž o ten skvělý pocit ze svého výkonu (ať byl jakýkoliv) sdílený s těmi nejbližšími. Gratulujeme!

Na závěr akce jsme dětem udělovali vyšší proužky. Byl to pro ně velký den a my jsme jim tleskali a blahopřáli. A protože svou účastí a radostí z pohybu vyhráli všichni, tak také všichni na konci dostali medaili. Po společném foto jsme se rozloučili a poděkovali organizátorům za skvělou akci.

Den bojových her byl pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem. Děti si vyjely někam jinam, zažily nová dobrodružství, otestovaly si své pohybové dovednosti, prožily suprový den se svými kamarády i rodiči, zasoutěžily si s jinými dětmi, seznámily se s našimi členy z jiných oddílů a uviděly, že jsou součástí většího celku – naší EMESKAI školy. Rodiče mohli vidět a ptát se na vše, co je zajímalo, seznámili se a procvičili přípravné cviky pro karate, které jsou součástí naší dětské školy EMESKAI, a užili si legraci s dětmi při hrách. Doufáme, že se všichni dobře bavili a že se na další akci zase uvidíme. Až tak zase příště!

Zde je odkaz na loňský Den bojových her, který proběhl v naší sportovní hale: Den bojových her 2023.