Více informací v sekci Pro nováčky nebo zde. Existují dvě hlavní koncepce dlouhodobého tréninku. Prvou je snaha o co nejvyšší výkonnost již v útlém dětství a nazýváme jej „ranou specializací“. Druhá říká že výkonnost by měla být přiměřená věku a dětství a je nazývána „tréninkem přiměřeným věku“.V našem oddíle trénujeme podle […]

Přijímání nových členů probíhá :-)


Letos to vyšlo tak nedobře, že nyní po plesech, resp. mezi plesy máme jediný trénink a to ve středu 1. února ve sportovní obuvi – nemůžeme cvičit na boso. Pak v neděli 5. února máme ten společný zážitek na LaserGame v Ostravě – kdo se přihlásil. A následují jarní prázdniny […]

Jarní prázdniny – tréninky odpadají


Od 17. ledna se začíná připravovat hala na plesy a následně budou plesy probíhat a po nich zase uklízet. Pro nás to znamená, že odpadají tréninky ve St 18/1, Po 23/1, St 25/1 a Po 30/1. Poslední trénink před plesy tedy bude v pondělí 16. ledna a prvý trénink po […]

Zrušené tréninky – plesyTento trénink začal po náležitém rozcvičení zlepšováním reakční rychlosti a to už od naší sportovní přípravky. Rychlost reakce (lidově postřeh) je daná dobou reakce na určitý podnět. Neboli schopnost v co nejkratším čase reagovat pohybem (např. provést kryt) na určitý podnět (např. úder soupeře).Typ podnětu může být akustický (zvukový), vizuální […]

Reakční rychlost a prvé boje


Ve středu 4. ledna 2023 proběhl náš první trénink v novém roce. Obsahem byla především přízemní akrobacie (kotouly apod.), dále pak agility a aerobní vytrvalost. K tomu jsme přidali rychlost akcelerace a rychlost změny směru. Vše v pohodové a ke konci i soutěžní atmosféře. Super jsme si to užili a […]

Prvý trénink karate v roce


Poslední akcí letošního roku, která uzavírala letošní sezónu, bylo mistrovství republiky EMESKAI 2022 v Praze. Sportovní klání proběhlo 12. listopadu 2022 ve sportovní hale Praze Smíchově. Partnery akce Nadace sportující mládeže a T .J . Sokol I . Smíchov. Postupně se všichni účastníci sjížděli tak, abychom mohli v 11:00 celou akci zahájit. Vše měl organizačně na […]

Mistrovství republiky EMESKAI 2022