Podzimní škola 2015


Říjen je standardně věnován „Podzimní škole“ moderního sportovního karate. Letos se konala v Hanušovicích na Šumpersku ve dnech 10.—11. a 17. – 18. října 2015. Celou akci měla na starosti mistryně Alena Bajerová, II. Dan. Obsahem prvního víkendu byly učební programy 10 a 9, vyšší pásy absolvovaly speciální program. Druhý víkend byl celý věnován testovní praxi, turnaji.

První víkend akce, sobotu, jsme všichni začali společnou rozcvičkou. Tu vedl mistrovský kandidát Jan Radil, 1. kyu, který ji ve svých 50-ti letech zacvičil lépe než většina přítomných.

Mistrovský kandidát Jan Radil, 2. kyu vede rozcvičku.

Mistrovský kandidát Jan Radil, 2. kyu vede rozcvičku.

U nižších pasů, které vedla v učebním programu 10 mistryně Alena Bajerová, II. Dan, krátce zopakovali základní kombinace s jednostranným a diagonálním úderem. Hned nato přešli na taktický cvik – direktní kontr. Asistovali jí mistři Miloslav Motl, III. Dan, Pavel Trunec, II. Dan a Adam Knajbl, I. Dan. Nižší skupina tedy měla k dispozici několik skvělých mistrů, kteří je průběžně opravovali.

Mistr Adam Knajbl, I. Dan demonstruje podmet na Daliborovi Mrňávkovi.

Mistr Adam Knajbl, I. Dan demonstruje podmet na Daliborovi Mrňávkovi.

S vyšší skupinou, kterou vedl mistr Miroslav Zezulka, V. Dan, jsme po rozcvičce začali ve dvojicích trénovat direktní útok 1B (jednostranný úder). Tzn. z levé pozice s přískokem úder levou rukou. Cílem byla soupeřova dlaň, která se při každém útoku přemístila do jiné vzdálenosti i pozice.
Následně jsme trénovali explozivní direktní kontry při otevření se soupeře. Zde intuitivně převažoval diagonální úder. Jednalo se tedy o taktický cvik, při němž jsme se zaměřili na časování (timing), reálnost úderu a přesnost.
Pro zlepšení navazování jednotlivých technik na sebe jsme s vyšší skupinou, také trénovali tzv. karate balet. Jedná se o kombinování různých úderů a kopů z minimální časovou prodlevou, ale také s minimálním množstvím síly. Cvičilo se tedy lehce (bez síly), ale se šoky a s využitím švihu. Rychlost si každá dvojice volila podle své vyspělosti.
Následovaly varianty, kdy se obránce bránil pouze jednou rukou (simulace zranění), poté pouze nohama (simulace svázaných rukou) atd. Takže jsme zkoušeli, jak by nám to šlo v různých nestandardních situacích…

Prvý víkend v neděli jsme se do toho obuli více… Učební program 9 s nižšími pásy vedl mistr Pavel Trunec, II. Dan. Asistovala mu mistryně Alena Bajerová, II. Dan a hodně cviků ukazovala přímo ona sama.
Musím zde zmínit také ukázky a výuku mistrovského kandidáta Jana Radila, 1. kyu. Vždy, když předváděl některou techniku, tak byla jakoby vystřižena z učebnice MSK. Ukázku rozfázoval na jednotlivé části, které doprovodil vždy naprosto jasným, stručným a výstižným komentářem. Když jsem se díval na jeho učení direktního kontru 3 nebo kombinace 5 v útoku, měl jsem chuť se postavit mezi žáky a užít si to. V duchu jsem si říkal: “Tak tohle je Mistr”. A když k tomu připočtu jeho věk, který není zrovna fyzičnu nakloněn, tak nemohu jinak než smeknout… Nevím, zda si to žáci na seminářích dostatečně uvědomují, ale vždy se jim věnují ti opravdu nejlepší, kteří je dokáží nejvíce naučit. A na tomto programu se sešlo hodně opravdu špičkových učitelů. Jsem moc rád, že se nás tentokráte z oddílu účastnilo více – 12. Takže si to mohlo užít více našich členů.

Skupinu vyšších pasů vedl opět hlavní mistr Miroslav Zezulka, V. Dan. Nějaký čas jsme věnovali eMeSKádě, především plyometrickým cvikům pro kombinaci 1 a 2. Následně jsme speciálními cviky drilovali šok v kombinaci 1 a 2 (jednostranný a diagonální úder). Chtěli jsme údery maximálně zrychlit a učinit je explozivními. Následovaly série s kombinací 1, zvláště série 1+2. Kombinace přímých úderů (1 a 2) jsou nejpoužívanějšími údery v boji. Po náležitém zvládnutí plynulosti, rychlosti a explozivnosti jsme tyto série trénovali ve dvojicích s partnerem.

Pro zpestření mistr Zezulka použil dlouhou tyč pro útoky přímé (píchnutí) i obloukové (seky). Postupně na všechny útočil předem danými technikami tyče a obránci museli vše vykrýt a pokud se dalo tak i kontrovat.

Mistr Miroslav Zezulka, V. Dan útočí tyčí na mistra Adama Knajbla, I. Dan.

Mistr Miroslav Zezulka, V. Dan útočí tyčí na mistra Adama Knajbla, I. Dan.

Jednak to bylo zpestření, kde se trénovaly stále úhyby, kryty a kontry ze strany a jednak to byl psychotrénink. Na útoky rukama a nohama jsou všichni zvyklí, ale pokud je tentýž útok veden tyčí je to pro mnohé něco jiného. Pro většinu účastníků byla tvrdá tyč větší překážkou, než čekali. Až postupně zjistili, že je vlastně jedno, zda soupeř útočí svou končetinou nebo tyčí, neboť tyč je vlastně pouze prodloužením končetin… Takže toto cvičení mělo také psychický rozměr.
Následoval nácvik forem, který jsme trénovali se zaměřením na různé aspekty. Na konci jsme formu cvičili s ohledem na všechny jednotlivě natrénované aspekty, tzn. komplexně.

Druhý víkend byl určen testovní praxi – turnaji, kde si vše zkoušíme prakticky pod tlakem (stresem). Promrskali jsme si formy a série, abychom se dostali trochu do tempa, konečně se „probudili“ a byli schopni podat adekvátní výkon.
Turnaj začal soutěží forem (sestav) od nejvyšších kategorií (tedy mistrovských) až po nejnižší. Tentokráte jsme získali medailová umístění v každé kategorii, kde jsme měli zastoupení.

Následovaly kategorie bojů. Opět od nejvyšších kategorií, tedy mistrovských přes plný sportovní boj až po sparing.
Nejvyšší – Absolutní kategorie přinesla napínavou podívanou. Očekávaným favoritem byl skvělý bojovník s bohatými zkušenostmi Adam Knajbl, I. Dan z oddílu MSK Pardubice. V této kategorii nastoupil také Jiří Ruibar, 2. kyu. Tito dva borci nám předvedli nádherné bojové karate, kde akce střídala akci. A co tito dva závodníci dokázali v boji předvést, to byla pastva pro oči. Takže díky moc oběma za skvělý výkon a blahopřejeme Jirkovi, který nakonec získal prvé místo v této kategorii.
Boje zelených pasů byly docela vyrovnané a jde vidět, že borci se stále zlepšují. Na každé akci jde vidět posun v technice i taktice. Na tomto turnaji proběhly rovněž kategorie dívek pod 13 a pod 16 let i kategorie chlapců pod 13 let, takže jsme mohli vidět i naše nejmenší.

Jiří Ruibar, 2 kyu na turnaji skvěle provedl zadní obloukový kop na hlavu soupeře.

Jiří Ruibar, 2 kyu na turnaji skvěle provedl zadní obloukový kop na hlavu soupeře.

Následovaly boje týmů. Ty jsme již delší dobu z časových důvodů neměli na našich turnajích. Tentokráte to vyšlo a tak jsme si zabojovali i v týmech.
Po ukončení bojů týmů jsme využili čas, kdy se zpracovávaly výsledky a psaly diplomy atd. na kategorii One to X. Tedy jeden proti x soupeřům. Prvým vyzývatelem byl mistr Adam Knajbl, I. Dan, druhým pak Jiří Ruibar, 2. kyu. Proti Adamovi i Jirkovi postupně nastoupilo 20 soupeřů. Od modrých pasů až po naše nejmenší. Každému soupeři oba vyzyvatelé přizpůsobili svůj styl boje. Nejvíce si to asi užívali naši nejmenší, protože ti nemají příliš možností si takto zabojovat.

Po skončení celé testovní praxe – turnaje následovalo zakončení celého semináře. Vyhodnotili jsme jednotlivé kategorie turnaje, předali diplomy a nakonec se těm, kteří splnili patřičné požadavky, udělovaly vyšší stupně technicko-taktické vyspělosti.

Více fotek si můžete prohlédnout zde.