Jarní škola 2015


Jako každoročně i letos březen patřil jarnímu semináři MODERNÍHO SPORTOVNÍHO KARATE, který se konal 7.-8. a 14.-15.3. 2015 v Hanušovicích. Celou akci měl organizačně na starosti mistr Jan Haněl, I. Dan ze Šumperka.

První víkend proběhl standardní tréninkový seminář, kde se nižším programům věnoval mistr Miloslav Motl, III. Dan a vyšším programům mistryně Alena Bajerová, II. Dan.

Obsahem byly standardní učební programy 10 a 9 pro nižší pasy a programy 8 a 7 pro vyšší. Velká pozornost byla věnována zvyšování úrovně kvality každého z nás, aplikace správně prováděných a funkčních technik a sérií v boji, preciznost ve formách.

Mistr Jan Haněl, I. Dan při výuce obloukového kopu vpřed. Dohlíží mistr Pavel Sokol, IV. Dan.

Mistr Jan Haněl, I. Dan při výuce obloukového kopu vpřed. Dohlíží mistr Pavel Sokol, IV. Dan.

Druhý víkend se v sobotu dopoledne ještě cvičil program a odpoledne byl zahájen jarní ligový turnaj. Byl to v pořadí druhý letošní ligový turnaj.
Začínalo se soutěží forem a poté následovaly sportovní boje a sparink.

Mistrovský kandidát Martin Čipera, 1. kyu při opravě žáků na semináři.

Mistrovský kandidát Martin Čipera, 1. kyu při opravě žáků na semináři.

Juraj Král útočí na turnaji na hlavu Ondřeje Vachka z Pardubic.

Juraj Král útočí na turnaji na hlavu Ondřeje Vachka z Pardubic.

Mistryně Alena Bajerová, II. Dan seznámila účastníky s harmonogramem a také které funkce budou kteří mistři na turnaji plnit.
Správné vyplňování tabulek u protokolů znovu důkladně vysvětlil mistr Adam Knajbl, I. Dan. Účastníci si přímo ve skupinkách (pod dohledem) prakticky vyzkoušeli do nakopírovaných vzorů vyplnit konkrétní kategorie.
Pravidla pro žluté a oranžové pasy vysvětloval mistr Pavel Trunec, II. Dan. Pro zelené a vyšší mistr Radovan Andrle, III. Dan.

A to nebylo na tomto semináři všechno. Mistr Adam Knajbl, I. Dan dokončoval svůj projekt „Formy s tyčí“, takže souběžně se seminářem probíhalo také natáčení videí těchto forem. Tvořila se výuková videa pro tyto formy. Partnerem mu byl náš karatista Juraj Král, 4. kyu.

Toto natáčení probíhalo na prvém víkendu, protože druhý víkend byl věnován testovní praxi – turnaji. Byla to pro Juraje velmi dobrá zkušenost, kdy si musel opět procvičit boj s tyčí a ověřit si, že parkety jsou stále opravdu tvrdé:-) A znovu si procvičil také pády z různých pozic.

Pro ostatní účastníky semináře to bylo i takové zpestření, které oba aktéři dovršili exhibiční ukázkou pro všechny přítomné. Takže kdo se účastnil, byl o další zážitky bohatší.

Více fotek si můžete prohlédnout zde.